Terug naar activiteiten

NRP Denktank Wet- en regelgeving

NRP Denktank Wet- en regelgeving
Doel van deze denktank is om van elkaar te leren over het omgaan met bestaande wet- en regelgeving bij renovatie- en transformatieprojecten en om belemmeringen voor renovatie en transformatie weg te nemen.

De NRP Denktank Wet- en Regelgeving bestaat uit een groep juristen uit het partnernetwerk van NRP. De Denktank Wet- en Regelgeving heeft als doel om van elkaar te leren over het omgaan met bestaande wet- en regelgeving bij renovatie- en transformatieprojecten en om belemmeringen voor renovatie en transformatie weg te nemen. NRP Partners kunnen juridische vragen voorleggen aan de Denktank. De Denktank Wet- en Regelgeving komt eens in de zes weken bijeen en schrijft met enige regelmaat inhoudelijke blogs over relevantie casussen en wet- en regelgeving binnen de renovatie en transformatiewereld.

Meedoen

NRP Partners en professionals die werkzaam zijn bij NRP Partners kunnen onderdeel worden van de NRP Denktank Wet- en Relgeving. Stuur daarvoor een e-mail naar Erna van Holland. Ook als je een casus hebt die je graag aan de NRP Denktank Wet- en Regelgeving wilt voorleggen, dan kun je haar een e-mail sturen.