Terug naar activiteiten

NRP DuMo

NRP DuMo
NRP DuMo is een themagroep van NRP en ontwikkelt en deelt praktijkervaringen, productinformatie en procesinnovaties. De leden volgen alle relevantie ontwikkelingen op Europees niveau en profiteren van de opbrengst van onderzoek en debatten. NRP DuMo staat voor kennisontwikkeling, kennisdeling en het koppelen van praktijkervaringen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van verduurzaming van karakteristieke gebouwde omgeving.

 

Duurzame Monumentenzorg

NRP DuMo is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van duurzame monumentenzorg. NRP DuMo onderhoudt nauwe relaties met het Rijk, provinciale en gemeentelijke overheden, publieke organisaties, onderwijs- en kennisinstituten, eigenaren en andere relevante netwerken, waaronder de Dutch Green Building Council. Door dit brede netwerk is het mogelijk een zinvolle bijdrage te leveren aan onderzoek en kennisoverdracht.

NRP DuMo Bijeenkomsten

NRP DuMo organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar waarbij de leden zich met elkaar verbinden door kennisdeling en -ontwikkeling. Deelnemers werken tijdens deze bijeenkomsten samen aan cases. Bekijk de agenda voor de aankomende NRP DuMo bijeenkomsten.

Aanmelden

Geïnteresseerd in de verduurzaming van karakteristiek erfgoed? NRP partners kunnen zich aanmelden bij NRP DuMo via Erna van Holland via e.vanholland@nrp.nl.

Brochure

Alle informatie nog eens nalezen, bewaren of doorsturen? Download hier de brochure van NRP DuMo: