Terug naar activiteiten

NRP Erfgoed

NRP Erfgoed
NRP Erfgoed is een themagroep van NRP en ontwikkelt en deelt praktijkervaringen, productinformatie en procesinnovaties. De leden volgen alle relevantie ontwikkelingen op Europees niveau en profiteren van de opbrengst van onderzoek en debatten. NRP Erfgoed staat voor kennisontwikkeling, kennisdeling en het koppelen van praktijkervaringen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van verduurzaming van karakteristieke gebouwde omgeving.

 

Erfgoed

NRP Erfgoed is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van duurzame monumentenzorg. NRP Erfgoed onderhoudt nauwe relaties met het Rijk, provinciale en gemeentelijke overheden, publieke organisaties, onderwijs- en kennisinstituten, eigenaren en andere relevante netwerken, waaronder de Dutch Green Building Council. Door dit brede netwerk is het mogelijk een zinvolle bijdrage te leveren aan onderzoek en kennisoverdracht.

NRP Erfgoed bijeenkomsten

NRP Erfgoed organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar waarbij de leden zich met elkaar verbinden door kennisdeling en -ontwikkeling. Deelnemers werken tijdens deze bijeenkomsten samen aan cases.

Aanmelden

Geïnteresseerd in de verduurzaming van karakteristiek erfgoed? NRP partners kunnen zich aanmelden bij NRP Erfgoed via Erna van Holland via e.vanholland@nrp.nl.

Brochure

Alle informatie nog eens nalezen, bewaren of doorsturen? Download hier de brochure van NRP Erfgoed:

Download essay 'Niets is zo duurzaam als een monument'.

Essay Niets is zo duurzaam als een monument Paul Meurs