Terug naar activiteiten

NRP Klimaat

NRP Klimaat
NRP Klimaat is een themagroep binnen NRP en heeft als missie om de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen te versnellen.

NRP Klimaat werkt daaraan door middel van voorlichting, inventarisatie en het wegnemen van praktische obstakels middels een directe en open dialoog met de overheid, om relevante regelgeving te beïnvloeden.

Doelstellingen

  1. NRP Klimaat spreekt de ambitie uit, om samen met partners, bij te dragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving, met een focus op de bestaande woningvoorraad, resulterend in een stevige jaarlijkse reductie van minimaal 1 Mton aan broeikasgasemissies (CO2e), overeenkomend met het energieneutraal maken van circa 250.000 woningen.
  2. NRP Klimaat stelt zich ten doel jaarlijks een aantal actuele thema’s te adresseren bij specifieke doelgroepen.
  3. NRP Klimaat streeft naar een gezond en comfortabel binnenklimaat in de gebouwde omgeving, met aandacht voor comfortbevorderende maatregelen.

Beleidstafels

NRP Klimaat organiseert drie keer per jaar een beleidstafel. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de betrokken partners kennis en innovatieve ideeën uit en worden ook politici en beleidsmakers uitgenodigd. De uitkomsten hiervan worden met alle NRP partners gedeeld.

Meedoen

NRP partners en professionals die werkzaam zijn bij NRP Partners kunnen deelnemen aan de activiteiten van NRP Klimaat. Houd de agenda op de website en de nieuwsbrieven in de gaten.  Vragen? Stuur dan een e-mail.

Brochure

Alle informatie nog eens nalezen, bewaren of doorsturen? Download de brochure van NRP Klimaat.