Terug naar activiteiten

NRP Circulair

NRP Circulair
De overgang naar de circulaire economie is een van de belangrijkste transities waar de bouwketen in Nederland voor staat. We moeten op een fundamenteel andere manier omgaan met grondstoffen die de aarde ons ter beschikking stelt en met materialen en producten die we daaruit vervaardigen. Renovatie en transformatie leveren hier een wezenlijke bijdrage aan. NRP heeft daarom circulariteit als pijler en speerpunt voor de komende jaren benoemd en is daarvoor het programma ‘NRPcirculair’ gestart. NRP biedt bij uitstek een platform om kennis te delen en van elkaar te leren om zo samen circulariteit werkelijk verder te brengen.

De overgang naar de circulaire economie is een van de belangrijkste transities waar de bouwketen in Nederland voor staat. We moeten op een fundamenteel andere manier omgaan met grondstoffen die de aarde ons ter beschikking stelt en met materialen en producten die we daaruit vervaardigen. Renovatie en transformatie leveren hier een wezenlijke bijdrage aan. NRP heeft daarom circulariteit als pijler en speerpunt voor de komende jaren benoemd en is daarvoor het programma ‘NRPcirculair’ gestart. NRP biedt bij uitstek een platform om kennis te delen en van elkaar te leren om zo samen circulariteit werkelijk verder te brengen.

Circulair bouwen en demonteren vereist een andere rol van partijen in de bouwkolom: architecten, ontwerpers/constructeurs, bouwers en installateurs moeten zich kennis, een andere mindset en soms ook aanvullende vaardigheden eigen maken. De inzet is erop gericht samen met partners grip te krijgen op de dimensies en kennisgebieden die verbonden zijn met circulariteit. Allerlei schaalniveaus en tijdschalen spelen door elkaar heen: van het hergebruik van materiaal tot en met circulaire gebiedsontwikkeling. Circulariteit raakt verder aan tal van onderwerpen: programmering, ontwerp, bouwkunde, tot juridica en financiering aan toe. Kennisdeling, kennisontwikkeling en samenwerking zijn cruciaal. In het programma gaat het nadrukkelijk om een gezamenlijke zoektocht, die via bewustwording en het delen van kennis en ervaring uiteindelijk leidt tot andere manieren van werken. Samenwerking binnen de keten speelt daarbij – net als bij alle andere NRP-activiteiten – een essentiële rol.

In het programma NRPcirculair gaan we samen op zoek op nieuwe manieren van werken, waarbij we elkaar inspireren en kennis en ervaring met elkaar delen. We bezoeken interessante projecten en leren van boeiende sprekers.