Terug naar agenda

Kick-off bijeenkomst ‘De groene renovatiegolf’

Kick-off bijeenkomst ‘De groene renovatiegolf’
13 oktober 2021
12.00 uur – 14.00 uur

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving woonlastenneutraal moet zijn. Dat kan. Zelfs zonder dat er veel subsidie voor nodig is. Áls er gekozen wordt voor een programmatische aanpak gericht op energiebesparing. Een oproep voor de ontwikkeling daarvan was onderdeel van het Manifest ‘Laat de groene renovatiegolf beginnen!’, dat een groep coalitiepartners  op 24 maart in Nieuwspoort Den Haag aan diverse kamerleden presenteerde.Sindsdien hebben we niet stil gezeten. In navolging daarop zijn verschillende ondertekenaars van het manifest aan de slag gegaan met een concrete uitwerking voor zo’n programmatische aanpak. Tijdens de denktank die NRP en Stroomversnelling samen organiseren op 13 oktober in New Babylon (Den Haag) zullen we deze concrete uitwerking presenteren. De programmatische aanpak zal worden ter plekke worden overhandigd aan Chris Kuijpers DG ministerie BZK en Maarten van Poelgeest voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Daarna is er ruimte om met diverse kamerleden, coalitiepartijen en marktpartijen in gesprek te gaan onder leiding van Bart Krol, voorzitter NRP.

Lever ook je bijdrage aan deze programmatische aanpak en meld je aan!