Terug naar agenda

Presentatie Erfgoedkompas bij Vakbeurs MONUMENT

Presentatie Erfgoedkompas bij Vakbeurs MONUMENT
De verduurzaming van erfgoed is een complex proces. Complex vanwege de monumentwaarden maar ook als een gevolg van een opeenstapeling van eisen en ambities op het vlak van bijvoorbeeld klimaatadaptie en biodiversiteit. Alsof het verduurzamen van een monument al niet complex genoeg is. De werkgroep NRP Erfgoed werkt momenteel aan de ontwikkeling van een digitaal instrument met de naam Erfgoedkompas.

Het Erfgoedkompas

Het Erfgoedkompas geeft richting aan het verduurzamen van erfgoed en kan gebruikt worden door projectteams bij dergelijke processen. Het maakt de integrale afweging van waarden inzichtelijk en ondersteunt het team om de argumenten die onder de afwegingen ten grondslag liggen te formuleren. Dit is vervolgens goed inzetbaar bij het overleg met monumentencommissies en de omgeving, zodat er meer begrip is voor de keuzes die het team heeft gemaakt.

Gespreksleiding

Erna van Holland is vanuit haar eigen bedrijf COB-WEB advies nauw betrokken bij verschillende programma’s van NRP. Zij begeleidt gedurende negen jaar de NRP Academie, is zeven jaar secretaris van de NRP Masterprijs en is sinds twee jaar programmamanager NRP Erfgoed

Presentatie

Charlotte Uiterwaal is sinds kort werkzaam bij Lister Buildings. Haar afstudeerwerk aan TU Delft betreft een model dat over de afwegingen van waarden gaat. Zij is direct na haar afstuderen bij Meyer Bergman Erfgoed Groep in dienst getreden en heeft aan diverse erfgoedprojecten gewerkt, waaronder Paleis Soestdijk. 

Mirjam Schmull (foto) is co-founder van Brokkenmákers. Zij heeft bij William McDonough + Partners gewerkt aan Cradle to Cradle® en met Thomas Rau aan de wieg gestaan van de circulaire economie in Nederland. Brokkenmákers helpt organisaties de circulaire economie in de praktijk brengen. Dat doen zij bij het project Van Dom tot steengoed en in het Merwede Lab. Sinds kort is Mirjam met haar collega Hylke Faber programmamanager NRP Circulair

Aanmelden voor de Vakbeurs MONUMENT kan via https://www.monumentenbeurs.nl/