Terug naar agenda

Rondetafelgesprek jonge erfgoedprofessionals Vakbeurs MONUMENT

Rondetafelgesprek jonge erfgoedprofessionals Vakbeurs MONUMENT
De erfgoedwereld heeft nog altijd te kampen met een "ouderen" imago. We zien met de inzendingen voor de NRP Masterprijs dat er veel belasting is onder studenten voor het behoud, het verduurzamen en het transformeren van erfgoed. Hoe ervaren jonge erfgoedprofessionals het werken in de erfgoedwereld en kunnen ze hun dromen en ambities waarmaken? Erna van Holland, programmamanager NRP Erfgoed gaat tijdens de vakbeurs MONUMENT in gesprek met Rosan Pallada, Jethro van der Pijll en Yasmine van der Hulst.

Rosan Pallada

T4A1637 LR 767x1024 1

In 2017 studeerde Rosan af aan de TU Delft met haar onderzoek naar complexe hergebruiksprocessen van erfgoedgebouwen. 
Rosan Pallada was tot 1 maart werkzaam bij Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBE) en werkt nu als zelfstandig adviseur. In die functie zet ze het werk dat ze voor MBE heeft gedaan voor het complexe project Paleis Soestdijk voort, naast andere erfgoedprojecten. 

Jethro van der Pijll

IMG 20201021 WA0012

Jethro van der Pijll studeerde in 2014 af op de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de NHTV. Na bij de gemeente Eindhoven te hebben gewerkt, startte hij zijn eigen adviesbureau gericht op vastgoedvraagstukken en ruimtelijke ordening. Vanaf 2015 is hij als ontwikkelingsmanager bij stichting BOEi werkzaam en verantwoordelijk voor de acquisitie van herbestemmingsprojecten. 

Yasmine Van der Hulst

3 1 2

Yasmine Van der Hulst studeerde HBO Bouwkunde in Amsterdam en volgde daarna een Master rMIT (re-modifaction, transformation and intervention) aan de TU Delft.
Om praktijkervaring op te doen werkte zij achtereenvolgens  bij verschillende aannemers, met name in de werkvoorbereiding. Vanaf 2020 is zij werkzaam als restauratiearchitect bij Hylkema, waarbij ze zich richt op herbestemmingsonderzoeken, ontwerpvraagstukken en historisch interieur.

Aanmelden voor de Vakbeurs MONUMENT kan via https://www.monumentenbeurs.nl/