Terug naar agenda

Terugkijken: Talkshow "Op weg naar integrale duurzaamheid

Terugkijken: Talkshow "Op weg naar integrale duurzaamheid
26 oktober 2021
15.00 uur – 16.30 uur
Livestream, vanuit De Balie in Amsterdam

Als NRP staan we voor een brede en integrale benadering van duurzaamheid, waar naast energie en CO2 ook circulariteit een belangrijke plek heeft. Het gaat uiteindelijk om het realiseren van duurzame gebouwen en wijken, waarbij ook aandacht is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Hoe pak je zo’n opgave echter integraal op? Hoe weeg je de verschillende waarden en doelstellingen tegen elkaar af en welke keuzes maak je?

Tijdens de talkshow van #NRPcirculair op 26 oktober a.s. gaan de tafelgasten met elkaar in gesprek om gezamenlijk de route naar een integrale benadering van duurzaamheid te verkennen.

Tafelgasten

Hans Hammink, architect en associate bij Architekten Cie.
Met zijn boek ‘Lessen in Circulariteit’ wil Hans anderen inspireren, gesprekken op gang brengen en marktpartijen met elkaar verbinden in hun missie naar circulair bouwen. Wat kunnen we van de ervaringen leren? Niet alleen op gebied van circulariteit, maar ook als het gaat om de integrale benadering van duurzaamheid.

Marijn Emanuel, senior adviseur bij W/E Adviseurs
Hoe breng je de verschillende maatschappelijke thema’s bij elkaar en hoe weeg je ze tegen elkaar af? Daarbij niet alleen rekening houdend met de energie- en klimaatopgave waarvoor we staan, maar ook met het accomodatievermogen en de dierbaarheid van gebouwen; de multifunctionele en zachte kant van gebouwen.

Mirjam Schmull, van Brokkenmákers en nieuwe programmamanager NRP Circulair
Mirjam vertelt onder andere over het NRP Erfgoed Kompas, waarbij naast technische aspecten van duurzaamheid bijvoorbeeld ook culturele en maatschappelijke waarden worden meegenomen. Als nieuwe programmamanager #NRPcirculair (zij volgt Bas de Griendt op) gaat zij in op hoe je al die verschillende waarden bij elkaar brengt, inzichtelijk maakt en tegen elkaar afweegt. 

Tineke Beuker, senior beleidsmedewerker circulaire bouweconomie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken reageert en reflecteert op de bijdragen van de sprekers. Zij gaat in op de vraag hoe je deze vraagstukken borgt in beleid, wet- en regelgeving. En kunnen we ook op een andere manier stappen zetten dan met wetten en regels? Kunnen instrumenten als BREEAM, GPR of het NRP Erfgoed Kompas bijvoorbeeld behulpzaam zijn om tot een brede en integrale afweging te komen?

Bas van de Griendt is tafelheer. Hij zal de sprekers introduceren en voert met hen de discussie.