Terug naar agenda

Webinar #NRPCirculair: Hoe breng je materiaalstromen en milieuprestaties in kaart?

Webinar #NRPCirculair: Hoe breng je materiaalstromen en milieuprestaties in kaart?
Tijdens het webinar op 4 juni, onder leiding van programmamanager #NRPCirculair Bas van de Griendt, vertellen Dora Vancso en Geurt Donze van W/E Adviseurs hoe zij voor vier Bossche woningcorporaties (Mooiland, BrabantWonen, Zayaz en JOOSt) alle materiaalstromen en de milieuprestaties in kaart hebben gebracht met het oog op een circulaire bedrijfsvoering. Bovendien vertelt Lennart Zwijsen van Mooiland over hun ervaringen en over hoe nu verder.
04 juni 2020
14:00 uur – 15.30 uur
Online

Kansen voor een circulaire bouweconomie
Voor de Bossche corporaties komt deze inventarisatie voort uit het Duurzaamheidsakkoord met de gemeente Den Bosch, waarbij ze zich richten op energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire wijken. Voor #NRPcirculair is het in kaart brengen en volgen van materiaalstromen en het centraal stellen van de milieuprestaties één van de principes om te kunnen aansturen op een overgang van een lineaire naar een circulaire bouweconomie.

Via de chat is er ruimte om mee te praten en vragen te stellen.

Het webinar is primair bedoeld voor NRP partners en medewerkers van partnerbedrijven, maar vanwege de coronacrisis stellen we het webinar ook open voor niet-partners. Bij grote animo hebben NRP partners voorrang.

Wie partner van NRP wil worden of daarvoor belangstelling heeft, kan contact opnemen.

NB: enkele dagen voor aanvang van het webinar krijg je een link en een aantal ‘spelregels’ voor het volgen van het webinar toegestuurd.