Terug naar agenda

Webinar #NRPCirculair i.s.m. ministerie van BZK: De (milieu)winst van circulair renoveren en transformeren

Webinar #NRPCirculair i.s.m. ministerie van BZK: De (milieu)winst van circulair renoveren en transformeren
15 december 2020
15.00 uur – 17.15 uur
Digitaal, via Teams

De milieuprestatie van gebouwen (MPG) is hét wettelijke instrument voor de bouw on aan te sturen op een transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Niet alleen voor de nieuwbouw, maar binnenkort ook voor renovatie en transformatie van de bestaande bouw.

Het ministerie van BZK wil daartoe in gesprek met de praktijk en vertegenwoordigers uit de bouwketen die nauw betrokken zijn bij renovatie- en transformatieprojecten. Omdat NRP de volle breedte van de bouwketen vertegenwoordigt, is NRP daarvoor volgens het ministerie bij uitstek een geschikt platform. Daarom organiseert #NRPCirculair op verzoek van BZK een webinar over de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met NRP Partner W/E Adviseurs. Tijdens het webinar gaat W/E Adviseurs in op de bepalingsmethode die zij ontwikkeld hebben voor het ministerie van BZK. Deze methode brengt niet alleen de negatieve gevolgen voor het milieu in kaart, maar ook de winst wanneer je de levensduur van gebouwen verlengt door renovatie of als gebouwen door transformatie een nieuwe functie krijgen.  

In drie parallelsessies wordt, aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden, de (meer)waarde van circulair renoveren en transformeren inzichtelijk gemaakt.

Sessie 1
Woningbouw en corporaties met Lennart Zwijsen (Mooiland),
‘Routekaart naar 100% circulair in 2050 op basis van de MKI voor grondstoffen en de MPG voor gebouwen’

Sessie 2   
Utiliteit en beleggers met Niel Slob (Re-born),
‘Circulaire renovatie woonzorgcentrum Villa Verde te Harderwijk:
ecologisch, economisch én sociaal de beste optie’

Sessie 3               
Erfgoed en monumenten met Christiaan Groeneweg (VORM Transformatie & Ontwikkeling)
‘Maatschappelijke (meer)waarde museumhotel en uitbreiding Nijntje Museum Utrecht’