Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Algemene voorwaarden
NRP Opleiding Renovatie en Transformatie

 

  1. De deelnemer schrijft zich in op de website. Daarmee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Vanaf het moment van inschrijving, kan de deelnemer zich niet kosteloos uitschrijven (zie punt 7), tenzij de organisatie van de NRP Opleiding Renovatie en Transformatie aangeeft dat de deelnemer niet geschikt is voor de opleiding.
  2. De deelnemer ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging per mail van de inschrijving.
  3. Als er vragen zijn bij de organisatie of de deelnemer die is toegelaten, wordt dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 7 december kenbaar gemaakt en wordt de deelnemer uitgenodigd voor een gesprek. Als er geen vragen zijn gesteld, is de deelnemer ingeschreven.
  4. De deelnemer wordt om onderstaande zaken gevraagd. Deze dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 december binnen te zijn:4.1. Motivatie: waarom wil de deelnemer deze opleiding doen en wat zijn de verwachtingen van de NRP Opleiding Renovatie en Transformatie?

    4.2. Curriculum vitae waarin voorkennis en achtergrond van de deelnemer duidelijk wordt.

  5. De organisatie draagt zorg voor voldoende diversiteit (achtergrond, werkervaring e.d.) onder de deelnemers.
  6. Het maximaal aantal deelnemers per leergang bedraagt 24. 
  7. Bij opzegging na inschrijving door de deelnemer wordt 20% van de totale kosten in rekening gebracht. Na 15 november wordt 50% van de totale kosten van de opleiding in rekening gebracht. Vanaf 1 december wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, tenzij er een termijnbetaling is overeengekomen.
  8. Mochten er te weinig inschrijvingen zijn om de opleiding te starten, wordt dit uiterlijk op 10 december aangegeven aan de ingeschreven deelnemers.