Met slimme renovatie, transformatie en herbestemming maken we Nederland toekomstbestendig

 

Een groot aantal maatschappelijke uitdagingen komt samen in de bestaande gebouwde omgeving. Actuele vraagstukken zoals de roep om nieuwe woningen, de noodzaak tot verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid zijn niet los van elkaar te zien en vragen om een integrale aanpak. Van oudsher richt het NRP zich op de bestaande gebouwde omgeving. En in toenemende mate komt hier steeds meer aandacht voor. En terecht. Hier vinden de komende periode enorme veranderingen plaats. Het maakt dat we veel beter moeten kijken naar de mogelijkheden binnen de bestaande gebouwde omgeving en met slimme renovatie, transformatie en herbestemming Nederland toekomstbestendig moeten maken. We doen dit op verschillende schaalniveaus: van een leegstaand fabrieksgebouw tot de verduurzaming van een woonwijk. NRP werkt samen met haar partners aan de volgende drie thema’s: 

Agenda

NRP organiseert regelmatig activiteiten voor partners. Benieuwd wat er de komende tijd op de planning staat? Bekijk dan onze agenda.

Onbenut potentieel

Er zijn nog altijd veel in onbruik geraakte gebouwen, of gebouwen die veel efficiënter gebruikt zouden kunnen worden. Veel waardevolle gebouwen worden bovendien gesloopt. Blijkbaar kent het huidige systeem onvoldoende prikkels om de bestaande voorraad met slimme renovatie, transformatie en herbestemming een nieuw leven te geven. Hoe is dit tij te keren? We benoemen de belangrijkste belemmeringen en agenderen mogelijke oplossingsrichtingen.

Wonen en vitale wijken

Nederland staat voor een enorme opgave in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het betekent dat bij bijna alle oudere huizen in Nederland een kleine of grote renovatie moet plaatsvinden. Het ligt voor de hand dat bij een dergelijk grote verbouwingsoperatie ook andere verbeteringen op gebouw- en wijkniveau worden meegenomen om de leefbaarheid te vergroten.

Energie en materialen

De energietransitie kan niet zonder een grondstoffentransitie en circulair is daartoe een antwoord. In de bouwsector ligt de prioriteit vrijwel altijd bij energiezuinig bouwen, omdat dit financieel voordeliger is dan circulair bouwen. Maar wat moeten we straks met overbodig geworden isolatiemateriaal en economisch afgeschreven zonnepanelen en warmtepompen? Het uitstellen van de omslag naar circulariteit levert later alsnog veel kosten en zorgen op.