Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Jaarthema’s

Dit jaar organiseren we activiteiten binnen drie jaarthema’s die aansluiten bij onze missie. Dat zijn: onbenut potentieel, wonen en vitale wijken, en energie en materialen. Sommige activiteiten zijn speciaal voor partners, andere bijeenkomsten zijn te bezoeken door iedereen die daarin geïnteresseerd is. 

Bekijk alle activiteiten

Onbenut potentieel

Er zijn nog altijd veel in onbruik geraakte gebouwen, of gebouwen die veel efficiënter gebruikt zouden kunnen worden. Veel waardevolle gebouwen worden toch nog gesloopt. Blijkbaar kent het huidige systeem onvoldoende prikkels om de bestaande voorraad met slimme renovatie, transformatie en herbestemming een nieuw leven te geven. Hoe is dit tij te keren? We benoemen de belangrijkste belemmeringen en agenderen mogelijke oplossingsrichtingen.

Wonen en vitale wijken

Nederland staat voor een enorme opgave in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het betekent dat bij bijna alle oudere huizen in Nederland een kleine of grote renovatie moet plaatsvinden. Het ligt voor de hand dat bij een dergelijk grote verbouwingsoperatie ook andere verbeteringen op gebouw- en wijkniveau worden meegenomen om de leefbaarheid te vergroten.

Energie en materialen

De energietransitie kan niet zonder een grondstoffentransitie en circulair is daartoe een antwoord. In de bouwsector ligt de prioriteit vrijwel altijd bij energiezuinig bouwen, omdat dit financieel voordeliger is dan circulair bouwen. Maar wat moeten we straks met overbodig geworden isolatiemateriaal en economisch afgeschreven zonnepanelen en warmtepompen? Het uitstellen van de omslag naar circulariteit levert later alsnog veel kosten en zorgen op.

Nieuws

06 jun 2023

Een bezoek aan de natuurinclusieve wijk Kerckebosch in Zeist

Een bezoek aan de natuurinclusieve wijk Kerckebosch in Zeist

Evenement

02 november 2023

Congres (On)benut potentieel

Congres (On)benut potentieel