Kennisnetwerk

NRP brengt organisaties uit de volle breedte van de vastgoedsector met elkaar in contact, biedt inspiratie en faciliteert en stimuleert kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking.

Samen komen we tot nieuwe oplossingen voor duurzaam en verantwoord (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door (gebieds)transformatie en renovatie. Want alleen met elkaar kunnen we die opgave realiseren.

Profiteren van (elkaars) kennis

De volle breedte van de vastgoedsector is vertegenwoordigd binnen het kennisnetwerk van NRP: van banken, beleggers en woningcorporaties tot bouwers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs, juristen en toeleveranciers. Alle expertises zijn aanwezig binnen het netwerk. Die kruisbestuiving levert de partners kennis en innovatievoordeel. Zo werken we samen aan onze missie: het vernieuwen van de bestaande gebouwde omgeving.

Activiteiten

NRP is een actief netwerk dat op regelmatige basis bijeenkomt, met een breed palet aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan congressen, expertmeetings, studiereizen en excursies. Deze worden georganiseerd aan de hand van drie inhoudelijke thema’s die in het vakgebied staan. We gaan het gesprek aan met inspirerende gasten vanuit overheden en de vakwereld. We organiseren bijeenkomsten rondom concrete vragen van vastgoedeigenaren zoals het Rijksvastgoedbedrijf en faciliteren de onderlinge samenwerking bij het aanbieden van oplossingen. 

Autoriteit op het gebied van transformatie en renovatie

Door de breedte en diversiteit van het netwerk is NRP is bij uitstek een serieuze gesprekspartner voor politiek, overheid, beleidsbeïnvloeders en organisaties die zich bezighouden met duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. Samen hebben we de kennis en de oplossingen in huis voor de complexe maatschappelijke opgaven waarin de bestaande gebouwde omgeving een rol speelt. Wil je een opgave of vraag voorleggen aan het NRP netwerk? Wij denken graag met je mee!

Leg je vraag voor aan het NRP netwerk

Succes!