Terug naar overzicht

BAM gaat monumentaal hoofkantoor Shell renoveren

16 juni 2017
BAM gaat monumentaal hoofkantoor Shell renoveren

Shell International BV en BAM Bouw en Techniek BV hebben een overeenkomst gesloten voor de grootschalige renovatie van het monumentale hoofdkantoor C30 aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag.

De renovatie omvat onder meer de vervanging van alle technische installaties en kozijnen. Het rijksmonument dateert uit 1917 en is daarmee een van de oudste Shell-kantoren in Nederland. De Bataafse Aannemings Maatschappij (rechtsvoorganger van BAM) was destijds de bouwer in opdracht van de Bataafse Petroleum Maatschappij (rechtsvoorganger van Shell).

Om de renovatie toe te spitsen op de specifieke wensen van Shell, werken BAM en Shell al in de technische ontwerpfase samen. BAM past vernieuwende kennis toe op het gebied van energie-efficiency en klimaatbeheersing en richt zich daarbij doelgericht op het welzijn van de gebruikers van het kantoor. De uitvoering van de werkzaamheden start begin 2018. Eind 2019 is de renovatie klaar.

Rijke historie
Het C30 gebouw maakt deel uit van het Shell hoofdkantorencomplex aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Het is een cultuurhistorisch waardevol gebouw met een rijke historie als Shell’s hoofdkwartier. Het gebouw is ontworpen door de gebroeders Van Nieukerken en is geïnspireerd op de renaissance en het zeventiende eeuwse Hollandse classicisme. De renovatie – exact honderd jaar na de bouw - verbindt Shell en BAM op een bijzondere manier.