Terug naar overzicht

BAM wil de oorsprong van bouwafval in kaart brengen

29 mei 2017
BAM wil de oorsprong van bouwafval in kaart brengen

De Koninklijke BAM Groep N.V. heeft jaarlijks ca. 150 kton bouw- en kantoorafval te verwerken. Als ambitie voor 2020 wil BAM dit afval met 50% reduceren en in 2025 geheel ‘Zero Waste’ zijn. Hiervoor is het essentieel de oorsprong van dit afval in kaart te brengen. Hiervoor zoekt BAM praktijkgerichte oplossingen.

De afvalstromen van BAM

De Koninklijke BAM Groep N.V. is een internationale bouwgroep die actief is in de business lines Bouw en vastgoed en Infra, en op het gebied van Publiekprivate samenwerking.

De Nederlandse werkmaatschappij BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv verenigt de activiteiten van BAM Bouw en Techniek, BAM Wonen en ontwikkelaar AM. BAM Bouw en Vastgoed Nederland heeft jaarlijks ca. 17 kton bouw- en kantoorafval, dit zijn ongeveer 8.000 containers. De hoofdstromen van het afval zijn ongesorteerd bouw- en sloopafval, schoon puin en hout.

De ambitie is afvalvrij

In 2020 willen we 50% minder bouw- en kantoorafval t.o.v. 2015 en in 2025 gaan we voor Zero Waste.
Dit houdt niet in dat er helemaal geen reststromen meer zullen zijn. Maar we willen geen afval meer produceren en we willen restproducten ‘upcyclen’. Dit betekent dat we uiteindelijk afvalvrije bouwplaatsen creëren. De hoeveelheid afval en de samenstelling die nu bij de afvalverwerkers terecht komt is bekend, maar om het afval in de toekomst te voorkomen, is het nodig om de exacte oorsprong van het afval in kaart te brengen. Hierbij gaat het om de oorsprong van het afval binnen het bouwproces van BAM Bouw en Vastgoed. Zodra de oorsprong bekend is kan gerichter gezocht worden naar reductiemogelijkheden in ontwerp, inkoop en afspraken met de ketenpartners.

De uitdaging voor afvalvrije bouwplaatsen

BAM is op zoek naar partijen of methodieken die ons helpen de oorsprong van het bouw- en kantoorafval zo effectief en efficiënt mogelijk in kaart te brengen. Ook benchmarks, kengetallen en voorbeelden van ketenafspraken zijn welkom.

Advies, tips en oplossingen kunt u sturen via circulairondernemen.nl