Terug naar overzicht

Bijdrage NRP aan webinar Spijtvrij na-isoleren van TKI Urban Energy

22 maart 2021

Isoleren is vaak de eerste stap naar het verduurzamen van woningen, maar in de praktijk resulteert slecht aangebrachte isolatie te vaak in vocht- en schimmelproblemen. Tevens is het voor woningeigenaren vaak niet duidelijk welke maatregelen kosteneffectief zijn en wat de oplossingen in de nabije toekomst zijn.

Op 16 maart 2021 vond daarom het tweede webinar 'Spijtvrij na-isoleren van woningen' plaats. In deze webinarreeks van TKI Urban Energy worden professionals geholpen om vocht- en schimmelproblemen in woningen bij na-isoleren te voorkomen en worden innovatieve isolatieoplossingen (die de markt in de nabije toekomst zullen bestormen) verkend.

Brigitte Berends, programma manager van NRP Klimaat, leverde een bijdrage aan het webinar, dat zij voorbereidde met input van vier NRP partners: ROCKWOOL, Isover en Recticel. Zij ging in op de vraag waarom innovaties in de isolatiemarkt nodig zijn en waar nog optimalisatiemogelijkheden liggen.

Terugkijken