Terug naar overzicht

Binnenstedelijke transformatie geeft Marineterrein toekomst

04 augustus 2017
Binnenstedelijke transformatie geeft Marineterrein toekomst

Het historische marineterrein op Kattenburg in Amsterdam wordt ontwikkeld tot een internationale werk- en kennisomgeving waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven innovaties bedenken, maken, testen en toepassen. Op het terrein komen ook culturele en maatschappelijke voorzieningen, indoor en outdoor sportfaciliteiten en woningen. Daarmee is het Marineterrein het een prachtig voorbeeld van binnenstedelijk transformeren.

Unieke kans

Het college van B&W van Amsterdam stemde op 18 juli in met het ‘Principebesluit Marineterrein’. Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Met het vertrek van bijna alle onderdelen van Defensie medio 2018 komt op het Marineterrein 13 hectare vrij. Het is een unieke locatie met veel water en groen, midden in de stad. Het Rijk als huidige eigenaar, Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Centrum hebben gezamenlijk gezocht naar een profiel dat de grootst mogelijke toegevoegde waarde heeft voor de omwonenden, stad, de regio en Nederland. We gaan het Marineterrein teruggeven aan de mensen.”

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Het principebesluit gaat er vanuit dat de helft van het terrein onbebouwd is en de andere helft bebouwd. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar Nemo zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Informatie, reactie en vervolg

Het principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde. De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan naar welk type bedrijven en instellingen het best passen op het Marineterrein. Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de Nota van Uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam (de Projectnota). De Nota van Uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de Projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na vertrek van Defensie.

NRP te gast op het Marineterrein

Op 21 september komt het partnernetwerk van NRP bijeen op het Marineterrein. Deze tot nu toe afgesloten locatie is een oase midden in de stad, met veel groen en bijzondere gebouwen. Projectdirecteur Liesbeth Jansen (voorheen van de Westergasfabriek) zal de aanwezigen alles vertellen over proces en aanpak van de geleidelijke gebiedstransformatie diehier de komende jaren plaats zal vinden. Met de keuze van het Marineterrein als locatie voor de partnermeeting benadrukt NRP het belang en de potentie van binnenstedelijke gebeidstransformaties. Stedelijke verdichting en gebiedstransformaties hebben een enorme potentie om bij te dragen aan de oplossing voor de behoefte aan hoogstedelijk wonen en werken. Kennisdeling op dit gebied is voor NRP een prioriteit. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de partnerbijeenkomst op 21 september op het Marineterrein in Amsterdam.