Terug naar overzicht

Designing from Heritage, hulpmiddel voor ontwerpers bij transformatie

29 mei 2017
Designing from Heritage,  hulpmiddel voor ontwerpers bij transformatie

Prof. dr. M.C. (Marieke) Kuipers en Prof. ir. W. (Wessel) de Jonge, namens Wessel de Jonge Architecten partner van NRP, schreven een beknopt en rijk geïllustreerd boek over herbestemmen van cultureel erfgoed; Designing from Heritage, Strategies for Conservation and Conversion.

Het boek richt zich op het belang van cultuurhistorisch- en architectonisch waardeonderzoek en waardeninterpretatie van de bestaande gebouwde omgeving als fundament voor het ontwerp tot herbestemming.

‘Het gaat bij transformaties en hergebruik altijd om een geïntegreerd proces’ legt auteur en hoogleraar Wessel de Jonge uit. ‘Onderzoek naar bestaande waarden vormt daarbij een steeds belangrijker onderdeel van de praktijk van de architect. Als ontwerper moet je vervolgens op basis van informatie en waardestellingen keuzes maken voor het ontwerp. Ontwerpen is voortdurend keuzes maken. De integratie van cultuurhistorische waarden in een ontwerp komen door het toenemend aantal transformaties steeds vaker voor. Als architect moet je daarin je eigen weg vinden, de waardestelling weten te interpreteren en je eigen positie als ontwerper daarin weten te bepalen en onderbouwen.’

Door de crisis zijn we geconfronteerd met een grote hoeveelheid leegstaand vastgoed. Transformatie van bestaande gebouwen is inmiddels een vanzelfsprekend en volwaardig onderdeel van de bouwpraktijk in Nederland. Architecten worden dus steeds vaker geconfronteerd met de uitdaging om op basis van bestaand erfgoed een nieuw ontwerp te maken.

‘De praktijk leert dat die koppeling tussen waarden en ontwerp vaak erg lastig is. Het boek Designing from Heritage kan gezien worden als een hulpmiddel voor ontwerpers in dat proces.’

Het boek beperkt zich niet alleen tot monumenten of erfgoed uit een bepaalde periode maar richt zich hoofdzakelijk op het belang van research based design, een integraal proces van onderzoek, informatie, interpretatie en ontwerp.

Het boek vormt de 3e publicatie in een serie van 5 over conservering en transformatie van gebouwd erfgoed. De Engelstalige serie, zowel relevant voor studenten als professionals, komt in samenwerking met de Stichting Rondeltappe – Bernoster – Kemmers tot stand en wordt uitgegeven door de afdeling Heritage & Architecture van de TU Delft (voorheen r-MIT).

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de TU Delft is door Job Roos, Voorzitter van VAWR – Vereniging van Architecten in de Restauratie, het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan mevrouw E.C. Rondeltap-Kemmers.

Geïnteresseerden kunnen het boek (139 p.) downloaden via deze link of voor slechts € 15,00 een paperback editie bestellen via Amazon.com

Prof. ir. W. de Jonge is sinds 2015 hoogleraar Heritage & Design bij de Sectie Heritage & Architecture aan de TU Delft en is directeur en partner van Wessel de Jonge Architecten. Wessel de Jonge is tevens medeoprichter van Docomomo International, een wereldwijd netwerk van architectuurhistorici, architecten en erfgoedexperts dat zich bezighoud met het erfgoed van de Moderne Beweging.

Prof. dr. M.C Kuipers is Hoogleraar Cultural Heritage bij de Sectie Heritage & Architecture van de TU Delft. Marieke Kuipers is daarnaast Senior specialist jongere bouwkunst bij de afdeling Monumenten & Collecties van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.