Terug naar overzicht

Brandveilig, dat willen we toch allemaal. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

27 juli 2017

Iedereen is van mening dat gebouwen brandveilig moeten zijn. Maar is dit een exacte wetenschap, zijn alle professionals het met elkaar eens? En wat moet je als gebouweigenaar hieraan doen? Jack van Schoonneveldt van VB&T en Joost Pothuis (Arcadis), leden van de NRP Denktank Wet- en Regelgeving, nemen ons mee in wat brandveiligheid voor de opdrachtgever van te verbouwen woongebouwen betekent.

Een goed moment om gebouwen te laten inspecteren op de brandveiligheid is ten tijde van grote investeringen zoals groot onderhoud en renovatie. Nu is het wellicht vreemd, maar als je deze vraag zo maar in de markt weg zet bij adviesbureaus, krijg je veel verschillende antwoorden. Hoe kan dat?

Het blijkt dat je als opdrachtgever toch al redelijk verstand van zaken moet hebben om de juiste vragen te kunnen stellen en te weten wanneer je daarbij ondersteuning nodig hebt.

Wanneer is een gebouw brandveilig? Wat betekent een ‘wbdbo’ van 20, 30 of 60 minuten? Welk brandveiligheidsniveau is wettelijk verplicht en welk brandveiligheidsniveau is wenselijk voor de continuïteit van je bedrijf of de veiligheid van je medewerkers of bewoners?

‘Wbdbo’ staat voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de brandcompartimenten in een gebouw. We zien dat in de praktijk in een soort automatisme vaak wordt uitgegaan van een wbdbo van 60 minuten. Wat blijkbaar weinig mensen weten, is dat dit drie keer zo hoog is als de eis die het Bouwbesluit 2012 aan een bestaand gebouw stelt.

Het hoeft weinig toelichting dat een doelstelling van 60 minuten bij oudere gebouwen tot grote investeringen kan leiden. Deuren en kozijnen zijn dan aanzienlijk duurder. Zelfs bij recente gebouwen kan dit opspelen, want bij een één of tweelaags gebouw kan zelfs bij nieuwbouw vaak volstaan worden met een wbdbo van 30 minuten.

Uitgaan van een wbdbo van 60 minuten kan ook bij vluchtroutes vervelende consequenties hebben. Extra vluchtroutes zijn dan nodig, wellicht moet er een noodtrap bij, moeten brandwerende deuren vervangen worden door 60 minuten brandwerende deuren. Of mogen bepaalde ruimten niet meer voor het verblijven van personen worden gebruikt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is. Naast de extra kosten, kunnen de extra voorzieningen ook hinderlijk zijn voor de bedrijfsvoering; het kan de flexibiliteit van het gebouw verstoren.

Ook bij een verbouwing en/of transformatie zal men goed inzicht moeten hebben in de aanwezige, de wettelijk vereiste en gewenste brandveiligheidsprestaties. Dit lijkt eenvoudiger dan het is. Vaak valt daarbij de term uit het Bouwbesluit “rechtens verkregen niveau”. Dit komt erop neer dat bij een verbouwing de brandveiligheid van het gebouw na de verbouwing niet slechter mag zijn dan voor de verbouwing. Een uitzondering is wanneer het huidige niveau boven de nieuwbouw eis ligt, dan mag men terugvallen op de nieuwbouweis. De verwachting is dat dit bij veel gebouwen waar wij het bij NRP over hebben, niet het geval zijn. Let wel, we spreken hier over juridische ondergrenzen bedoeld voor een tijdige ontvluchting. Hiermee voldoe je aan de wet. Het lastige is dat dit niet alles zegt over de veiligheid van het gebouw. De overheid heeft met het stellen van voorschriften niet heeft beoogd om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van gebouwen, zoals de brandveiligheid over te nemen. De voorschriften van het Bouwbesluit voorkomen dat de brandweer een hogere eis kan opleggen. Het kan echter wenselijk en nodig zijn om als eigenaar voor een hoger kwaliteitsniveau te kiezen.

Bijvoorbeeld: hoe kan ik de schade aan het complex beperken in geval van brand? Als bijvoorbeeld de rioleringsbuizen in de parkeergarage lopen wegbranden bij een brand, dan levert dat een enorme schadepost op. Wat betekent het voor je bedrijf als je bij een brand in je parkeergarage een groot deel van je wagenpark verliest?

We bespeuren in de praktijk enige vrees bij het toepassen van deze regels. Men treft nieuwe voorzieningen, zonder precies te weten waarom, uit angst dat anders niet is voldaan aan de bouwvoorschriften of verzekeringsvoorwaarden. Die angst is onnodig als de kwaliteitsborging ter zake kundig ter hand wordt genomen. Dit maakt duidelijk dat hierin een rol is weggelegd voor opdrachtgevers om de juiste vragen aan hun adviseurs te stellen.

Kortom:

  • In het Bouwbesluit zijn de juridische ondergrenzen van brandveiligheid vastgelegd die uitgaan van een tijdige ontvluchting van mensen in het gebouw.
  • Bij een verbouwing mag men uitgaan van ‘rechtens verkregen niveau’ waarbij het niveau van het bestaande gebouw als ondergrens geldt.
  • Een opdrachtgever kan zelf bepalen of van hogere grenzen wordt uitgegaan omwille van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering. Het staat je vrij om meer te doen dan het minimale dat wordt geëist. Wel moet goed in beeld worden gebracht wat de financiële consequenties hiervan zijn alsmede wat voor beperkingen dit oplevert voor het gebruik van het gebouw.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Kom dan naar de Nationale Renovatie Dag op 16 februari 2017. Jack van Schoonneveldt is een van sprekers. Zie http://www.nrp.nl/agenda/nrp-nationale-renovatiedag-2017/