Terug naar overzicht

Bruce Verdonschot wint NRP Masterprijs 2022

08 februari 2023
Bruce Verdonschot wint NRP Masterprijs 2022

Bruce Verdonschot wint de NRP Masterprijs 2022. In zijn scriptie, The Monument of a Digital World, maakt hij van een monument in Lissabon de basis voor de metaverse: een 3D-netwerk met een focus op sociale verbinding via virtual en augmented reality. Naast een geldprijs van 3.000 euro mag Bruce volgend jaar meelopen met de jury van de NRP Gulden Feniks. Ilke Klasen en Maaike Waaldijk namen de 2e en 3e prijs in ontvangst. NRP reikt deze prijs ieder jaar uit aan relevante en vernieuwende afstudeerscripties en ontwerpen op het gebied van renovatie en transformatie.

Over de genomineerden

Deze editie ontving NRP in totaal 26 inzendingen van masterstudenten. Na twee jurybijeenkomsten en vijf presentaties selecteerde de vakjury, bestaande uit Eva Hermans (De Nederlandsche Bank), Karin Wolf (WDJArchitecten), Irene Ponec (Ymere), André Köster (Dura Vermeer), Michiel Otto (HEVO) en secretaris Erna Van Holland (NRP), de drie projecten van Ilke Klasen, Bruce Verdonschot en Maaike Waaldijk.

230208 FE1923 FredErnst 1600px

1e prijs: Bruce Verdonschot - The Monument of a Digital World 

De onderzoeksvraag van deze inzending was: hoe kan een tijdelijk monument, het paviljoen van de Portugese architect Alvaro Siza van de Wereldtentoonstelling in 1998 in Lissabon, worden getransformeerd om weer onderdeel te worden van het collectieve geheugen van de maatschappij? En op welke wijze kan monumentaliteit worden uitgedrukt om dit voor elkaar te krijgen? De vraag die Bruce heeft opgepakt, is hoe de fysieke en virtuele wereld aan elkaar verbonden zouden kunnen worden. Hij maakt van het monument de basis voor de metaverse: een 3D-netwerk over de wereld met een focus op sociale verbinding via virtual en augmented reality. Het gebouw is dus fysiek toegankelijk en biedt tegelijkertijd een inkijk in de virtuele wereld in het brede thema van ‘trading and exploring’.

2e prijs: Ilke Klasen - Het verbeteren van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven

230208 FE2048 FredErnst 1600px

De hoofdvraag van het onderzoek van Ilke was: wat zijn de potentiële voordelen en struikelblokken van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven en hoe kan het proces gefaciliteerd worden? Een zeer actueel thema, vooral met de Omgevingswet in het vizier. Er is nog maar weinig literatuur beschikbaar over dit onderwerp. Het bestuderen van twee cases in Eindhoven en een expertmeeting met de gemeente leverde nieuwe inzichten. Dat leidde ertoe dat Ilke aanbevelingen kon formuleren ter verbetering van het proces van participatie. Vervolgens stelde zij richtlijnen en concrete instrumenten op, in geïllustreerde schema’s. Deze zijn op hun beurt getoetst door deskundigen bij een verdichtingsproject: Kastelenplein. 

3e prijs: Maaike Waaldijk - Suburban renewal, a future for Post 65 Aesthetic and Special Identity in Suburban Housing, Renovation and Densification

230208 FE2036 FredErnst 1600px

Post 65 is de term die wordt gebruikt voor gebouwen uit 1965-1990. Deze gebouwen zijn toe aan aanpassingen, renovatie, verduurzaming en behoud. De grote zorg van Maaike is, omdat deze gebouwen meestal als lelijk worden beschouwd, dat bij aanpassingen van de gebouwen de oorspronkelijke esthetische kwaliteit verloren zal gaan. Daarnaast wil ze het verlies van zogenaamde embodied cultural energy vermijden. Haar onderzoek spitst zich toe op wat je moet doen om een verantwoorde verduurzaming van Post 65 gebouwen mogelijk te maken. 

Het Juryrapport
Meer weten? Lees hier het juryrapport.