Terug naar overzicht

'Dat Nederland versteent is wel agenderend, gelukkig geen realiteit'

28 augustus 2019
'Dat Nederland versteent is wel agenderend, gelukkig geen realiteit'

De NOS, de Volkskrant, NU.nl: allemaal publiceerden ze onlangs het bericht dat Nederland versteent.

Aanleiding is een nieuwe analyse van het CBS, die aantoont dat er in de periode 1996-2015 in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare is bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. De cijfers laten volgens lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) de impact en het succes van onder meer de Vinex zien. Maar de media slaan volgens Pen de plank mis waar ze de cijfers naar het heden extrapoleren. ‘We gaan momenteel veel zuiniger en duurzamer om met onze ruimte dan in de periode die de CBS-analyse beslaat.' CBS-onderzoeker Cor Pierik beaamt dit, maar sluit zeker niet uit dat opnieuw een beroep op maagdelijke landbouwgronden wordt gedaan. 'De woningbouwopgave ligt er nog steeds.'

Bijna 90 procent van de nieuw gebruikte grond is woon- en werkterrein en de uitbreidingen zijn voor een groot deel gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Dat blijkt uit analyse van het CBS, die de periode tot 2015 bestrijkt. Dat was reden voor verschillende media om naar buiten te treden met artikelen als ‘De verstening van Nederland gaat onverdroten verder, ‘voor bijna 90 procent’ ten koste van landbouwgrond’’ (Volkskrant), ‘Nederland versteent’ (NU.nl) en ‘Nederland versteent: landbouwgrond wijkt voor bouw’ (NOS). Daarbij gaan deze media echter voorbij aan het gegeven dat ruimtelijke ordening uit de periode 1996-2015 zich maar matig verhoudt tot het heden. Want waar tijdens de Vinex-operatie die de periode bestrijkt 2/3 van de verstedelijkingsopgave in uitleggebieden werd gerealiseerd, schrijft de actuele beleidsmores voor om nieuwe woningen vooral in bestaand stedelijk gebied neer te zettten.

Klik hier voor het hele artikel op Stadszaken.nl