Terug naar overzicht

De essentie van transformeren is waarde toevoegen'

08 maart 2017
De essentie van transformeren is waarde toevoegen'

De cursisten van de NRP Academie treffen elkaar voor de eerste bijeenkomst van de module ‘Verdienen’ op de RDM Campus in de Rotterdamse haven. Het is tevens een collegiaal programma, wat betekent dat collega’s van cursisten van harte welkom zijn om aan te schuiven. Aan die oproep is goed gehoor gegeven gezien het aantal nieuwe gezichten en geïnteresseerden.

Hans de Jonge, CEO bij Brink Groep en een van de grondleggers van de NRP Academie bijt de spits af met een presentatie over waarde. De Jonge, tevens emeritus Hoogleraar aan de TU Delft, probeert vooral de zinnen te prikkelen. ‘Als je kwijtraakt wat je hebt weet je wat je mist’, illustreert De Jonge sterk met de brand in het gebouw van bouwkundefaculteit in Delft in 2008.

‘Je moet je verdiepen in de verandering aan de gebruikerskant’

‘Door de context van drijvende krachten in kaart te brengen kun je veranderingen begrijpen. Veranderingen die van invloed zijn op de waarde van je bezit. Economie, demografie, mobiliteit, duurzaamheid en ict. Verschuivingen van deze drijvende krachten impliceren verandering in ruimtegebruik. Kortom: Wat gebeurt er buiten en hoe verandert die ontwikkelingen mijn werk?

Niks illustreert het verhaal van Hans de Jonge beter dan een blik naar buiten, waar jonge HBO studenten van de Hogeschool Rotterdam over de werf van de RDM campus lopen. Wat is er veranderd en wat heeft dat betekend voor deze plek?

‘De truc van transformeren, gaat De Jonge verder, is de toekomstige vraag accommoderen in de bestaande voorraad en blijven meesturen op het accommodatievermogen van het gebouw. Door de focus te leggen op dat wat verandert er in onze gebruikspatronen, door daar grip op te krijgen, verkrijg je inzicht in verschuivend ruimtegebruik en veranderende functionaliteit.’

‘De essentie van transformeren is waarde toevoegen.’

Nadat de uitdagingen, drijvende krachten en veranderende gebruikspatronen aan bod zijn gekomen richt Hans de Jonge zich op de opgave in Nederland en voorbeelden van waardetoevoeging. ‘De uitdaging is: hoe kan ik waarde toevoegen aan het vastgoed dat ik bezit en hoe kan ik waarde toevoegen door transformatie? De Jonge illustreert het belang van het bestaande vastgoed door aan te tonen dat bestaand vastgoed 99% van de vastgoedmarkt omvat, terwijl het meerendeel van alle aandacht voor vastgoed zich nog altijd concentreert op die ene procent die aan de voorkant wordt toegevoegd. Kennis over hoe die bestaande voorraad te transformeren lijkt daarmee extra waardevol.

Na de koffie presenteert Margaret Zeeman, ex directeur Jutphaas Wonen en Ambassadeur Expertteam Transformatie een case waarbij Jutphaas als corporatie de markt dusdanig wist uit de dagen bij een kantorentransformatie door een uitvraag te doen van twee A4-tjes.

‘Als er beweging en vernieuwing moet komen, moet het uit de organisaties komen.’ Aldus Margaret Zeeman. ‘Daarvoor is een andere manier van denken nodig, over je bezit en over de markt. De rol van de opdrachtgever is daarbij het allerbelangrijkst, daar begint het mee. Door optimale creativiteit uit de markt te halen, moet je niet alles zelf in willen vullen. Je moet niet in oplossingen denken als opdrachtgever, maar de markt vertrouwen en uitdagen.’ De statige directiekamer op het voormalige RDM terrein dient als perfecte collegezaal voor de cursisten en hun collega’s. Er wordt duidelijk nagedacht en doorgevraagd. ‘Tegen welke belemmeringen loop ik aan en hoe kan ik die wegnemen om me als opdrachtgever dusdanig terughoudend te positioneren? Wat impliceert een bescheiden uitvraag en hoe kun je een vertrouwensrelatie opbouwen met aannemers?’

Na een heerlijke lunch in de RDM Kantine is het tijd voor een rondleiding over de RDM Campus. De voormalige scheepswerf kent een lange geschiedenis die door Peter Blokdijk, geboren en getogen op Heijplaat, het arbeidersdorp direct achter de scheepswerf, kort en bondig uit de doeken wordt gedaan. Zowel start-ups, MKB-bedrijven als wereldspelers in de maritieme en offshore sector zijn te vinden op RDM Rotterdam. Het maakt zichtbaar indruk op de cursisten. ‘Wat een geweldige plek! En hoe mooi dat alle gebouwen op de werf bewaard én hergebruikt zijn!’

Het middagprogramma over valuemanagement wordt verzorgd door Timme Hendriksen, werkzaam voor Value FM en Pro Rail. Cursisten worden met creatieve voorbeelden uitgedaagd om heel fundamenteel over waarde na te denken. Waar bestaat waarde uit? Welke waarde heeft bijvoorbeeld een paperclip of een potlood en hoe kun je daar nog waarde aan toevoegen? Wat is waarde? Functie + prestatie – middelen? Of zijn er meer waarden waar we rekening mee moeten houden?

‘Valuemanagement is een ontdekkingstocht’ aldus Timme Hendriksen. ‘Valuemanagement is het steeds herhalen van de vraag tijdens de fases van het leerproces.’

‘Valuemanagement is een ontdekkingstocht.’

In lijn met het filmpje ‘Doen is het nieuwe denken’ dat Margaret Zeeman liet zien, gaan de cursisten aan de slag met een case om de waarde van de algemene verpleegafdeling van een ziekenhuis te verhogen met beperkt budget en rekeninghoudend met alle stakeholders.

Een volle dag inhoudelijke presentaties, werken aan een case en colleges van een emeritus hoogleraar, ex corporatiedirecteur en adviseur uit het bedrijfsleven, terwijl je ondertussen aan je netwerk bouwt en je laat inspireren door de fantastische gebiedstransformatie van de RDM Campus. Dát is de NRP Academie.

Geïnteresseerd? Kom volgende week 14 maart naar de NRP Sneak-Preview in de Piushaven van Tilburg en leer alles over de NRP Academie, haar docenten, alumni en cursisten.

Tekst en beeld: Maurits van Putten