Terug naar overzicht

‘Denktank Wet- en Regelgeving vol relevante kennis voor partners’

28 maart 2017
‘Denktank Wet- en Regelgeving vol relevante kennis voor partners’

Advocaat Jan van Duijvendijk is een van de leden van de NRP Denktank Wet- en Regelgeving. NRP Denktank Wet- en Regelgeving bestaat uit een groep specialisten op juridisch gebied uit het partnernetwerk van NRP. De Denktank heeft als doel om van elkaar te leren over het omgaan met bestaande wet- en regelgeving bij renovatie- en transformatieprojecten en om belemmeringen voor renovatie en transformatie weg te nemen. NRP ging in gesprek met Jan van Duijvendijk.

Hoelang en in welke hoedanigheid bent u al betrokken bij de denktank Wet- en Regelgeving?

‘Om eerlijk te zijn nog niet zo heel lang. Ik ben pas een paar keer aanwezig ben geweest en momenteel schrijf ik mijn eerste blog. Maar ik ben enorm enthousiast over de denktank! Er is zoveel juridische kennis aanwezig met betrekking tot renovatie en transformatie, de kunst is om die te ontsluiten. Overigens ben ik wel al langere tijd verbonden aan het NRP.’

Waarom is de Denktank Wet- en Regelgeving zo waardevol?

‘Renovatie en transformatie zijn groeimarkten met vaak complexe juridische kwesties. Binnen de Denktank is heel veel kennis aanwezig op dit vlak. Die kennis moet beter gebruikt en benut worden. Sinds begin dit jaar zijn we daarom begonnen met het schrijven van blogs om partners een inkijk te geven in de mogelijkheden en gespreksonderwerpen van de Denktank.’

‘Je moet de Denktank voor je zien als een hele gevarieerde club specialisten, niet alleen juristen, met allen dezelfde passie voor de bestaande gebouwde omgeving en de ambitie om kennis met elkaar te delen. Meestal zitten we met 6, 7 man aan tafel, dat werkt perfect.’

‘Eigenlijk bespreken we alles wat voor de NRP-partners relevant kan zijn.’

Wat wordt er zoal besproken in de Denktank?

‘Eigenlijk bespreken we alles wat voor de NRP-partners relevant kan zijn. Bij renovatie en met name transformatie gaat het vaak om complexe kwesties met eigenaren, huurders of architecten met hun auteursrecht, zoals we recent gezien hebben bij de transformatie van het KPMG kantoor en Naturalis. We praten natuurlijk ook over de Omgevingswet die er aan komt, maar ook over asbest, brandveiligheid en het programmeren van meerdere bestemmingen in één pand. Dat komt steeds vaker voor en is dus zeer relevant.’

U bent zelf advocaat bij Barnsteen Advocatuur en bent gespecialiseerd in contracten voor projectontwikkeling. Waarin verschilt een transformatie met een nieuwbouw?

‘In de basis zijn de contractuele instrumenten niet heel veel anders. De uitdaging ligt bij de vraag hoe ga je met elkaar om en hoe leg je dat vast? Zoals gezegd is dat bij renovatie en transformatie ingewikkelder. Er zitten veel meer partijen aan tafel wanneer je bezig bent met een gebouw dat er al staat, met gebruikers en huurders, en een nog niet aangepaste bestemming. En je weet niet wat er voor onverwachts opkomt. Dat vergt een andere manier van communiceren en samenwerken. Een goed contract legt dat vast.

‘Daarbij pleit ik voor heldere en leesbare contracten. Sommige juristen hebben de neiging om wollige taal te gebruiken te schrijven die alleen door juristen kan worden begrepen. Dat heeft geen zin. Alle betrokken partijen moeten de gemaakte afspraken kunnen lezen en begrijpen.’

Heeft u de afgelopen jaren de renovatie- en transformatiesector zien veranderen?

‘Jazeker, door de crisis moesten we zuiniger werken, doeltreffender. We hebben gezien hoe de organisatorische processen bij renovaties en transformaties zijn veranderd. Die veranderingen moeten worden ingebed in passende contracten, daar schort het nu nog vaak aan. Het klinkt al lang geleden, maar pas vanaf 2010 komt dat los in de juridische wereld. Veel oude modelcontracten vangen de snel veranderende verhoudingen en samenwerkingen niet op.’

‘Het zou makkelijker moeten zijn om te kunnen renoveren en transformeren’

Wat zou er binnen de wet en regelgeving moeten veranderen om Renovatie en Transformatie verder te stimuleren?

‘De flexibiliteit is in sommige rechtsgebieden te beperkt. Denk aan de problematiek van de bestemming in het ruimtelijke ordeningsrecht. Dat geldt ook voor het huurrecht. Het zou makkelijker moeten zijn om te kunnen renoveren en transformeren. Vaak merk je toch dat huurders dan in de weg zitten. De uitdaging is om hen mee te krijgen. Dat betekent samenwerken en afspraken maken.’

‘We kunnen met kennis en enthousiasme nadenken en reageren op de vragen die partners in- dienen’

NRP Partners kunnen juridische vragen voorleggen aan de Denktank. Gebeurt dit ook?

‘Nee, dat zie ik nog veel te weinig. Binnen de Denktank is, zoals gezegd, heel veel relevante kennis aanwezig. Bovendien kunnen we gebruik maken van ons netwerk. We kunnen dus zonder veel moeite en met heel veel enthousiasme nadenken en reageren op de vragen of casussen die partners in dienen. Beter nog; we vinden dat ook gewoon hartstikke leuk om te doen!’

Heeft u een vraag of casus waar de NRP Denktank Wet- en Regelgeving mee aan de slag kan? Stuur een mail naar: e.vanholland@nrp.nl

tekst: Maurits van Putten