Terug naar overzicht

Dit zijn de finalisten van de NRP Masterprijs 2019

13 november 2019
Dit zijn de finalisten van de NRP Masterprijs 2019

Op 14 november wordt de NRP Masterprijs 2019 uitgereikt tijdens de NRP Partnerbijeenkomst. Wie van de volgende drie finalisten sleept de eerste prijs in de wacht?

Tessa Persoon (TU Delft Architecture and the Built Environment)

The Value of Cultural Heritage

De waarde van cultureel erfgoed blijkt moeilijk te bepalen, vooral als het leeg staat maar ook doordat de waarde bij herbestemming vaak lastig te definiëren is. Dit leidt veelal tot sloop van het cultureel erfgoed. De waarde van herbestemming van cultureel erfgoed te kwantificeren door het prijseffect op de omliggende woningen te bepalen. Aan de hand van een prijsmodel is na herbestemming een significante prijsstijging van gemiddeld 7.1% gevonden voor woningen binnen een straal van 1300 meter. Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat de herbestemming van cultureel erfgoed een positief effect op het omliggende gebied kan hebben door een woningprijspremie te creëren, en dus als katalysator voor gebiedsontwikkeling kan dienen. Hiervoor is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht waarbij verschillende onderzoekstechnieken zijn ingezet. Vier cases van herbestemde cultureel erfgoed in Amsterdam (De Hallen, NSDM, Pakhuis De Zwijger en Westergasfabriek) zijn bestudeerd. Met kwantitatief onderzoek is een hedonische prijsmodel opgesteld om de waarde van de omliggende woningen te bepalen. Dit model maakt gebruik van op verschillende karakteristieken van het gebouw. Dit onderzoek zou het pleidooi voor het behoud van cultureel erfgoed goed kunnen ondersteunen.

Mary Lou van den Berg (TU Delft, Architecture and the Built Environment Architectural Engineering Studio, Shared Heritage Lab)

About the revaluation of passive climate systems

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de voormalige koloniale stad Bandoeng, Indonesië. Dit onderzoek gaat in op de passieve klimaatstrategieën die binnen koloniale gebouwen zijn toegepast. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept sloot goed aan bij het klimaat, maar door de enorme groei van de stad is er een grote verdichting opgetreden en is de stad een groot deel van het veerkracht verloren. Daarvoor is een ontwerp gemaakt van de herontwikkeling van Hotel Swarh, een vrijwel leegstaand gebouw in het hart van de historische binnenstad naar een duurzame kledingmarkt en incubator voor de lokale kledingindustrie. Hiermee wordt een antwoord gezocht op de energie en ruimte verslindende ontwikkeling van cultuurgenerieke shopping malls in de stad. Tevens is de toegevoegde waarde van de architect duidelijk gemaakt in het ontwikkelen van vernieuwende en duurzame winkelconcepten binnen bestaande gebouwen. Daarnaast is een betere verbinding met de stad ontstaan en zijn constructies gebruikt die refereren aan lokale streekarchitectuur. In haar aanbevelingen maakt zij melding dat nieuwe passieve ontwerpmethoden alleen kans van slagen hebben als ook de psychologische benadering en acceptatie wordt meegenomen.

Ditte Gerding (TU Delft, Architecture and the Built Environment, Architecture en Construction Management and Engineering)

Design for Disassembly - a way to minimalize, Talking circulariy – the influence of actors on het building process, The gallery flat (or fallen tower)

Dubbel masterprogramma, beide cum laude: twee theses en een ontwerp met als onderwerp: circulariteit en het doel om materiaalgebruik te reduceren, hergebruiken en te recyclen. Het ontwerp: de herbestemming van het niet monumentale kantoorgebouw Metropolitan in Buitenveldert in Amsterdam naar woningen.

Circulariteit is op de kaart gezet vanuit drie perspectieven: analyse van het gebouwde resultaat, de participanten in het proces en die van architect/ontwerper in de praktijk. Het renovatie ontwerp laat zien dat circulariteit een uitdaging en een verrijking is van het herontwerpen van bestaande gebouwen en niet als gebruik restrictief hoeft te zijn. Het waarborgt kwaliteit en vrijheid voor de gebruiker om het gebouw flexibel en naar de eigen hand in te richten. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op de keuze van materialen, verbindingen en onderhoudstermijnen. Het scheiden van lagen, kiezen voor homogene materialen, standaardiseren van bouwonderdelen en afstemmen van de verschillende levensduren van onderdelen, dragen positief bij aan het minimaliseren van bouwafval. Deze criteria zijn van belang tijdens de bouw en tijdens de demontage. Het tweede deel van het onderzoek focust op het bouwproces en hoe deze kan worden ingericht om implementatie van circulariteit te verbeteren. Het gaat over de verschillende fases en de actoren. Vroegtijdige besluitvorming komt de implementatie van circulariteit ten goede. Tevens helpt het aanstellen van een transformatie agent en de betrokkenheid van sloper, handelaar in tweedehands materialen en een jurist. Bij het ontwerp is zoveel mogelijk van het bestaande gebouw behouden en te demonteren elementen zijn elders in het gebouw gebruikt. Het doel was daarbij ook om de bewoners meer vrijheid te geven: in grootte van het appartement, het aantal en de grootte van de natte cellen, de afwerking van de wanden en type gevels.