Terug naar overzicht

Experts over circulariteit: Bas Rutten, Head of Large Accounts ABN AMRO CB Real Estate

24 september 2019
Experts over circulariteit: Bas Rutten, Head of Large Accounts ABN AMRO CB Real Estate

‘De maatschappelijke noodzaak voor circulariteit is onomstreden en komt ook terug in de vele gesprekken die we hierover voeren. De wereldwijde stijging van de energieconsumptie, de impact op mens en natuur, het schaarser worden van grondstoffen. Tegelijkertijd beseffen we: wij zijn niet de ondernemer zelf, wij financieren en faciliteren. De vraag is dan: wat kunnen wij als bank zelf met dit thema? Intern gaat onze eigen organisatie hiermee aan de slag, extern voeren we de dialoog met klanten.

Acties van klein tot groot

Het gaat om acties van klein tot groot. Dat gaat van trainingen die wij volgen en waarbij we het lesmateriaal niet meer in hardcopy maar via een e-learning omgeving willen ontvangen. Dat scheelt papier, transportkosten en milieubelasting. Leveranciers spreken we daar ook op aan. In het groot kun je denken aan een transformatieproject als de Bijlmer Bajes, waar we bij betrokken zijn als bank. Hier worden materialen hergebruikt en wordt een afgesloten gebied weer integraal onderdeel van de stad. Of de woontoren Haut, die grotendeels uit duurzame materialen is opgebouwd. Projecten die zeker nog niet “standaard” zijn maar die wel aangeven wat het nieuwe niveau is waarop we als samenleving gaan acteren.

Circulaire klant geven we graag een steuntje in de rug

Samen met klanten willen we daar het verschil maken, als uitvloeisel van onze bredere duurzaamheidsaanpak. De maatregelen die we daarbij inzetten hebben we onder meer afgeleid van de acties die in het kader van Parijs 2015 zijn geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van climate action. We willen in 2025 een target van 50 procent energieneutrale klanten realiseren. Een circulaire klant heeft daarbij nog een paar streepjes voor en deze geven we graag een steuntje in de rug. Wat ons betreft kijken we daarbij verder dan alleen de opbrengst van een project dat een klant wil realiseren. Wat is de impact op het hele woon- en leefgebied? Draagt een project met circulaire sociale woningbouw bijvoorbeeld bij aan de sociale cohesie? Dan moet je die waarde ook meenemen in de beoordeling.

Bewust andere keuzes gemaakt ten aanzien van de businesscase

Ook onze eigen rol als opdrachtgever in het vastgoed nemen we in dit verband serieus. Dat zie je bijvoorbeeld duidelijk bij het Circl-gebouw dat we naast ons hoofdkantoor hebben gebouwd op de Zuidas. Het maakt tastbaar wat er op circulair gebied nu al mogelijk is. Ook op voedselgebied, er worden hoofdzakelijke lokale streekproducten verkocht en duurzaam bereid. Wellicht nog niet op de meest optimale manier, maar dat hoeft ook niet. Wij vonden het belangrijk om de daad ook bij het woord te voegen, waar het duurzaamheid aangaat. En ook hier geldt dat we bewust andere keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de businesscase. Financieel gezien was wellicht het meest optimaal geweest om op deze kavel een toren van 100m hoog te bouwen, maar wij hebben er juist voor gekozen om circulariteit hier een impuls te geven. Gezien de vele enthousiaste reacties is dat de juiste keuze geweest.’

Dit artikel komt uit het essay 'De waarde van het bestaande. Een essay over circulair denken en doen' van voormalig NRP voorzitter Frank Bijdendijk, dat hij schreef in het kader van zijn afscheid. Bekijk hier het hele essay.