Terug naar overzicht

Frank Bijdendijk neemt afscheid van NRP met essay (De waarde van het bestaande) en draagt stokje over aan Bart Krol

27 juni 2019
Frank Bijdendijk neemt afscheid van NRP met essay (De waarde van het bestaande) en draagt stokje over aan Bart Krol

Op 1 juni 2019 is Frank Bijdendijk officieel teruggetreden als voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Hij heeft de voorzittershamer overgedragen aan Bart Krol. Tijdens de Nationale Transformatie en Renovatiedag op 25 juni j.l. in de Caballero Fabriek werd op feestelijke wijze afscheid van Frank genomen.

Met het afscheid van Frank Bijdendijk komt een einde aan een bijzondere periode, waarin het NRP haar huidige vorm en betekenis als toonaangevend kennisplatform heeft gekregen. Als bestuursvoorzitter heeft Frank Bijdendijk hier een essentiële bijdrage aan geleverd. Tien jaar geleden zag hij voor zich hoe de toenmalige Nationale Renovatieprijs zich zou kunnen doorontwikkelen tot een vereniging met enthousiaste leden die zich gezamenlijk richten op een brede doelstelling: een duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving.

Die visie is bewaarheid geworden. Inmiddels heeft NRP een kleine 120 leden, uit alle disciplines van de vastgoedketen. Er is een professionele werkorganisatie opgezet die een breed programma aanbiedt aan de sector over renovatie en transformatie. Over de inhoud van dat programma heeft Frank Bijdendijk voortdurend intensief meegedacht en mee ontwikkeld. Het resultaat is dat NRP stáát en klaar is om de discussie over de relevante, maatschappelijke thema’s aan te jagen en te voeden met nieuwe inzichten.

Lees het essay van Frank Bijdendijk over circulariteit

Het typeert Frank Bijdendijk dat hij zijn afscheid inhoudelijk aangrijpt om een van deze urgente thema’s nader uit te diepen, te weten circulariteit. Hij heeft een essay geschreven over de centrale rol die circulariteit de komende jaren naar zijn verwachting kan en moet spelen bij de inrichting van onze gebouwde omgeving. Daarbij heeft hij tien mensen in de bouw- en vastgoedwereld gevraagd om eveneens hun visie hierop te geven. Met de inzichten uit het essay zullen de partners van NRP en andere partijen in de vastgoedketen de komende tijd ongetwijfeld hun voordeel doen, in het concreet handen en voeten geven aan de ambitie van circulair denken én doen.

"Essay Frank Bijdendijk: De waarde van het bestaande"

Bart Krol nieuwe voorzitter

Frank Bijdendijk heeft het stokje overgedragen aan Bart Krol. Bart Krol heeft diverse functies vervuld in het openbaar bestuur, waaronder tien jaar als gedeputeerde in de provincie Utrecht en acht jaar als wethouder in de gemeente Soest. In die functies was hij onder andere verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling en grote transformatie-opgaven. Bart heeft gezien zijn ruime ervaring en expertise een zeer nauwe betrokkenheid bij de opgave van renovatie, transformatie en verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Hij heeft een sterke motivatie om deze opgave samen met het NRP en haar partners naar een hoger plan te brengen. Het brede publieke netwerk van Bart stelt NRP in staat om nauwere samenwerking te zoeken met partijen die een hoofdrol spelen in het debat en een stem te laten horen bij de beslissers die de verduurzaming van Nederland vorm geven. Bovendien heeft Bart een breed netwerk in en een brede kennis van de markt en weet hij wat er speelt in de brede vakwereld. Het bestuur is erg blij dat Bart zich in wil gaan zetten voor de verdere groei van NRP en de vergroting van de impact van het netwerk.