Terug naar overzicht

Gebouwde omgeving speerpunt in Deltaplan

29 mei 2017
Gebouwde omgeving speerpunt in Deltaplan

In het Deltaplan Duurzame Renovatie, opgezet om versneld de klimaatafspraken te realiseren, is de gebouwde omgeving een speerpunt. Voor alle sectoren, zoals logistiek en retail, komt er een actieplan.

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC), is zich goed bewust van de urgentie. “Bij de klimaattop in Parijs is afgesproken dat de temperatuurstijging onder twee graden moet blijven. Ik ben met een expeditie op de Noordpool geweest en dan zie je hoe snel de opwarming van de aarde gaat.”

De bouw is één van de sectoren waar nog een wereld te winnen is. “Bijna veertig procent van de CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving, met name woningen en bedrijfspanden”, legt Van Doorn uit.

“Dat is meer dan verkeer en de industrie. Als het gaat om duurzaamheid, ligt de focus meestal op duurzaam materiaalgebruik en schone energie. Er worden miljoenen geïnvesteerd in windparken en zonnepanelen, maar we moeten ook de vervuiling terugdringen.”

Brede samenwerking

Het probleem is dat partijen heel vaak elkaar aankijken, schetst de DGBC-directeur. “Wie neemt het voortouw? Een eigenaar van een gebouw zegt: de huurder moet het doen, en andersom.

Daarom zetten we met het Deltaplan Duurzame Renovatie in op een brede samenwerking. We zitten aan tafel met bijvoorbeeld ministeries, VNO-NCW, met de RVO en met Uneto-VNI.”

Het doel voor de gebouwde omgeving is om per jaar zo’n 15.000 panden onder de loep te nemen. Van Doorn: “We onderscheiden acht bouwtypes, bijvoorbeeld zorgcentra en scholen.

''Annemarie van Doorn: Wat enorm kan helpen, is kennis delen''

Ze zijn allemaal belangrijk, maar de grootste besparingen zijn te halen bij de logistiek, kantoren en retail. Inmiddels zijn er task forces ingezet om een maatregelenpakket samen te stellen.”

“We kijken vooral hoe we de verschillende partijen kunnen faciliteren”, vervolgt Van Doorn. “Wat zijn belemmeringen bij de financiering en in de regelgeving? In hoeverre kan de overheid ondersteunen? Een belangrijk doel is ook om partijen handelingsperspectief te bieden.

De meeste willen graag meedoen, maar zien niet wat de mogelijkheden zijn. Wat enorm kan helpen, is kennis delen. Veel innovaties, onder meer op het gebied van ICT, blijven te lang op een plek liggen. Ook daarom is samenwerking cruciaal.”

Lees het volledige bericht op bouwinontwikkeling.nl