Terug naar overzicht

Grondige renovatie Van der Hoeven Kliniek Utrecht

02 maart 2017
Grondige renovatie Van der Hoeven Kliniek Utrecht

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie waar patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel leren hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Vanwege de bijzondere locatie in de woonwijk Lauwerecht in Utrecht is er gekozen voor ingrijpende renovatie van het pand uit de jaren 70 in plaats van nieuwbouw.

Omdat patiënten voor langere termijn zijn opgenomen in een gesloten setting, is de Van der Hoeven Kliniek vergelijkbaar met een dorp waar alle voorzieningen aanwezig zijn zoals woongroepen, onderwijsruimten, werkplaatsen, ruimten voor kunstvakken, een keuken en diverse sportvoorzieningen.

De voorzieningen zijn gesitueerd rond een gesloten binnentuin waar de patiënten naar buiten kunnen. De opgave was om het interieur volledig te renoveren, ruimtelijke indelingen te optimaliseren, het gebouw van nieuwe installaties te voorzien en aanvullende veiligheidsvoorzieningen te treffen volgens de richtlijnen van het Ministerie van Justitie. Dit met behoud van het ‘open’ en vriendelijke karakter van het gebouw.

Het complex heeft in de loop der jaren diverse verbouwingen ondergaan, ruimten zijn op diverse plaatsen dicht geslipt hetgeen ten koste is gegaan van overzicht en helderheid. Belangrijk uitgangspunt voor de renovatie was dan ook het verbeteren van het gevoel van veiligheid. Ruimte, daglichttoetreding en uitzicht dragen hier aan bij.

tekst: door Greiner van Goor Huijten Architeccten bv als ARC16 Awards inzending

foto: Dirk Verwoerd