Terug naar overzicht

Grootschalige renovatie Avicenna College door Hevo

02 oktober 2017
Grootschalige renovatie Avicenna College door Hevo

Herhuisvesting Avicenna College Rotterdam

Voor de herhuisvesting van het Avicenna College wordt een verouderd voormalig schoolgebouw grootschalig gerenoveerd en uitgebreid (ter grootte van bijna 1.000 m² bvo). Daarmee wordt nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd voor islamitisch voortgezet onderwijs voor 800 leerlingen die de onderwijsrichtingen vmbo, havo en vwo kunnen volgen. De totale omvang van de school is circa 7.500 m² bvo.

NRP partner HEVO is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding voor het Risicodragend Projectmanagement van dit project.

Er is in een korte tijd een goed doordacht plan ontwikkeld dat enerzijds de nieuwe inzichten op onderwijs optimaal ondersteunt en anderzijds op een gepaste wijze invulling geeft aan de speciale wensen van het islamitisch onderwijs. Het creëren van een gezonde, duurzame leeromgeving voor de leerlingen en de medewerkers van het Avicenna College staat voorop in dit project.

Begin 2018 zal de renovatie en uitbreiding afgerond zijn en kan de school in gebruik genomen worden. Vanaf dan beschikt het Avicenna College over een duurzaam en levensbestendig gebouw.

Bekijk het filmpje met de eerste artist-impression van het nieuwe schoolgebouw van het Avicenna College.

ai_interieur_avicenna.jpg