Terug naar overzicht

Grote opkomst bij Sneak Preview NRP Academie

15 maart 2017
Grote opkomst bij Sneak Preview NRP Academie

Voordat je aan een opleiding begint, wil je graag een goed beeld hebben van wat je kunt verwachten. NRP Academie organiseerde daarom op 14 maart de Sneak Preview midden in de gebiedsontwikkeling van de PiusHaven in Tilburg. Zo laat je meteen zien waar de opleiding over gaat en waar het voor staat.

Big Data bij renovatie en transformatie

Het ochtendprogramma bestaat uit een presentatie van Gert-Jan Hagen, data-analist bij SprinCo. ‘Wat kan big-data beteken bij renovatie en transformatie?’ Een vraag die nog geen eenduidig antwoord kent, maar die wel tot denken aanzet. Al snel komt dan ook het gesprek los. ‘Welke voorbeelden van big-data analyse kennen we en welke ervaring met big-data hebben we zelf? (die blijkt niet gering). Hoe kunnen we voorspellingen doen en verwachtingen managen? Hoe kan big-data helpen bij efficiënter beheer, met winst voor gebruiker én beheerder?’

Gert-Jan Hagen legt aan de hand van vier niveaus uit op welke manier big-data kan bijdragen aan efficiëntere bedrijfsvoering.

  1. Descriptive, what happened?
  2. Diagnostic, why did it happen?
  3. Predictive, what will happen?
  4. Prescriptive, How do we make it happen?

De essentie begint volgens Hagen bij het kennen van de bewonersvraag. ‘Wat wil Lucas? (Henk of Ingrid kan ook). ‘Door te werken met menstypes met gekoppelde leefstijlen kun je vragen en wensen van hele groepen meten en kennen. Hiermee kun je aanbod veel dichter bij de vraag afzetten. Verhuispatroon, energievraag, ruimtevraag, voorzieningenvraag en behoeften in de omgeving kunnen allemaal gemeten en kenbaar worden. Geen enkele gebruiker staat daarin volledig op zichzelf. Wat is de vraag naar mijn product (renovatie-transformatie) en wat is de kans van slagen van mijn product? Data-analyse kan tot een betere validatie leiden en de kans van slagen verhogen.’

‘De essentie ligt bij het kennen van de vraag. Big-data helpt daarbij enorm’

Hagen put uit zijn verleden als lifestyle-analist en gebruikt daarbij het BSR-model met gekleurde menstypes.

BSR-Model

Het BSR-Model lokt de nodige reacties uit. Is het niet te generaliserend? Verliezen we de bewoners en werkelijkheid niet te veel uit het oog door alleen nog maar te kijken naar kaarten en kleuren? Wat is de betrouwbaarheidsmarge? Big-data blijkt voor de cursisten een interessante en vernieuwende invalshoek om de praktijk van renovatie-transformatie te benaderen.

PiusHaven Tilburg

Het netwerk van NRP Academie en NRP FORUM komt natuurlijk niet zonder reden naar de PiusHaven in Tilburg. Een van de kenmerken van de NRP Academie, is dat je altijd midden in de opgave onderwijs krijgt. Dennis Boset, werkzaam bij de gemeente Tilburg, leidt ons rondt door de PiusHaven. De volumes van de nieuwbouw en de transformatie van enorme AaBe textielfabriek laat de omvang van de gebiedstransformatie zien. Het prachtige weer maakt van de wandeling een uitgelezen moment om eens een alumni aan de jas te trekken en te vragen naar diens ervaringen bij de NRP Academie.

‘Zo’n dag is de uitgelezen kans om indrukken op te doen en vragen te stellen’

nrp_a.jpg

Eerste hand gebiedsontwikkeling

Hoe het hele gebied van de PiusHaven en de aangrenzende wijk Jeruzalem een nieuwe vorm heeft gekregen vertellen Riek Bakker en Thérèse Mol, maar niet voordat er heerlijk geluncht is in Eethuis Twintig, de voormalige Falcon regenjassenfabriek.

Riek Bakker, 15 jaar supervisor en Thérèse Mol, 13 jaar lang projectmanager in de PiusHaven verzorgen samen een presentatie die een heel goed beeld geeft van het complexe proces van gebiedsontwikkeling tijdens en na de crisis. ‘Samenwerking en continuïteit zijn essentiële factoren bij succesvolle gebiedstransformatie’, benadrukt Riek Bakker. ‘Je kennis en vertrouwen moeten niet zomaar weglopen’ Blijf aan boord en probeer binnen en buitenwereld met elkaar te verbinden.’

‘Samenwerking en continuïteit zijn essentieel bij gebiedsontwikkeling’

Riek Bakker weet als geen ander de verhoudingen tussen overheden, ontwikkelaars, beleggers en gebruikers bloot te leggen. ‘Je moet werken met vertrouwen, korte lijnen onderhouden en ook gewoon doorpakken.’

‘Het allerbelangrijkste is dat je doet wat bij het gebied past,’ vervolgt Thérèse Mol. ‘Daarvoor moet je zowel naar het verleden van de plek als naar de toekomst kijken.’

Jeruzalem

René Scherpenisse, vanuit Tiwos (Tilburgse Woningstichting) nauw betrokken bij de herontwikkeling van de wijk Jeruzalem, vertelt over zijn ervaringen bij de gebiedsontwikkeling van deze slechte buurt aan de rand van Tilburg. Hoe maak je daar een succes van?

‘Differentieer in je producten en voeg toe met respect’

‘Differentieer in je producten en voeg toe met respect’ is een van zijn adviezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar René Scherpenisse kan als geen ander met enthousiasme uitleggen uit welke stappen en hordes een gebiedsontwikkeling bestaat. Jeruzalem, voorheen een witte achterstandswijk is door het gedifferentieerd toevoegen van woningtypen, koop/huur en het aantrekken van diverse bewoners inmiddels een wijk met een goede woonkwaliteit die meelift op het succes van de PiusHaven. Een hele inzichtelijke presentatie over gebiedsontwikkeling op een moeilijke plek.

NRP Academie

Uiteraard worden ideeën, vragen en opmerkingen aan het eind van de dag uitgewisseld onder het genot van een borrel en een bitterbal. De Sneak Preview biedt daarmee een goede en inhoudelijke impressie van een dag als cursist van de NRP Academie.

Meer weten? Kijk op www.nrpacademie.nl of mail: erna@nrpacademie.nl

tekst: Maurits van Putten

Dennis Boset verzert de rondleiding door de PiusHaven, foto: NRP