Terug naar overzicht

Hergebruik historisch restauratieafval Domtoren voor een circulair Utrecht

20 mei 2021
Hergebruik historisch restauratieafval Domtoren voor een circulair Utrecht

De Utrechtse Domtoren staat tot en met 2024 in de steigers voor een grootscheepse restauratie. Het materiaal dat tijdens de restauratie wordt vervangen, krijgt een nieuwe bestemming. ‘Van Dom tot steengoed’ zorgt ervoor dat alle stukjes Dom, van puin tot ornament, hoogwaardig worden hergebruikt voor producten en projecten in Utrecht. Passend bij de tijd van nu gaat er zo min mogelijk verloren. Zo wordt zevenhonderd jaar Utrechtse geschiedenis letterlijk ingezet voor de toekomst van de stad.

Gedurende de restauratie wordt er iedere twee weken een volle container met puin, blokken en ornamenten van de Domtoren gehaald. De cultuurhistorische en emotionele waarde van de Dom is echter te groot om blokken en ornamenten als granulaat te gebruiken. De komende jaren zorgt ‘Van Dom tot steengoed’ er daarom voor dat het restmateriaal van de Domtoren zoveel mogelijk hoogwaardig circulair, betekenisvol en zichtbaar wordt ingezet in producten en projecten in Utrecht.

Van circulair idee tot gedragen initiatief in Utrecht

NRP Partners Brokkenmákers (circulaire doeners, makers en adviseurs) en aannemersbedrijf Nico de Bont BV ontwikkelden op eigen initiatief een plan dat zij indienden bij de gemeente Utrecht. “Stichting Utrechts eigenDom bleek al te werken aan een gelijksoortig voorstel en daarom is besloten de krachten te bundelen en lanceren wij nu samen met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing dit spraakmakende project”, aldus Mirjam Schmull van Brokkenmákers.

Brokkenmákers en Nico de Bont hopen zoveel mogelijk circulaire initiatieven te realiseren en mensen na te laten denken over de manier waarop we met grondstoffen en “afval” omgaan.

Van Dom tot steengoed

Brokkenmákers werkt momenteel voor ‘Van Dom tot steengoed’ met verschillende professionele partijen samen. Het historisch bouwmateriaal van de Dom wordt de komende jaren heringezet in de openbare ruimte en in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld kunst voor de stad en bouwmaterialen voor Utrechtse projecten. Utrecht Marketing verkoopt en verloot daarnaast ornamenten van de Dom. De opbrengst draagt bij aan het terugbrengen van de verlichting van de hoogste kerktoren van Nederland. De kers op de taart van de restauratie.

Wat er met de rest van het materiaal gaat gebeuren, is aan de Utrechters zelf. In juni wordt de ideeënwedstrijd ‘Dom idee’ gelanceerd. Iedereen - ook buiten Utrecht - kan een idee indienen om met het puin en blokken van de Domtoren iets te maken. Voor de beste ideeën is materiaal beschikbaar om zelf of samen met een Utrechtse maker aan de slag te gaan. Het eindresultaat komt daadwerkelijk in de stad te staan of in de winkel te liggen. Zo kan iedereen letterlijk een steentje bijdragen aan de toekomst van de stad.

De circulaire stad

‘Van Dom tot steengoed’ past binnen de huidige ontwikkeling naar een circulaire economie maar is verre van nieuw." Mirjam Schmull: “Het blijven gebruiken van producten en grondstoffen is al eeuwen onderdeel van onze samenleving. Oude Utrechtse woningen en ook de Domkerk zijn gebouwd met stenen uit afgebroken stadsmuren, kerken en kasteel Vredenburg. Wij bouwen met ons project én met de circulaire economie voort op de eeuwenoude, circulaire traditie. Want weggooien is dom, hergebruik is steengoed.”