Terug naar overzicht

Het regeerakkoord: een stap richting integrale duurzaamheid?

16 december 2021
Het regeerakkoord: een stap richting integrale duurzaamheid?

Het nieuwe kabinet heeft positieve en ambitieuze maatregelen voor een duurzame gebouwde omgeving opgenomen in het regeerakkoord. Ook verbindt de regering duurzaamheid duidelijk met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Als NRP kunnen wij dit alleen maar toejuichen, want in de bestaande gebouwde omgeving ligt immers de grootste opgave. We zien ook de eerste tekenen om beter samen te gaan werken tussen departementen. Bijvoorbeeld de ambitie om op zoek te gaan naar business modellen voor de landbouw om biobased materialen te telen. Die integraliteit is nodig om Nederland werkelijk toekomstbestendig te maken.

 

Belangrijke elementen uit het regeerakkoord:

  • Verhuurdersheffing is afgeschaft;
  • Een minister van Klimaat en Energie, met een fonds van 35 miljard euro;
  • Een (regisserend)minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening die de NOVI gaat aanscherpen en van een uitvoeringsprogramma gaat voorzien;
  • Circulair en klimaatbestendig bouwen wordt gestimuleerd. Dat gaat alleen over nieuwbouw, maar als NRP voegen wij daar natuurlijk de gebouwde omgeving aan toe;
  • Visie om te bouwen bij bestaande infrastructuren en knooppunten;
  • En tot slot: isoleren, isoleren, isoleren. Want de energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Op basis van een programmatische aanpak – met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 – woningen sneller, slimmer en socialer isoleren.

Bart Krol, voorzitter NRP: “Wij zijn verheugd deze ambitie en de programmatische aanpak in het regeerakkoord terug te zien. Het is ook geheel in lijn met wat wij als NRP en NRP Klimaat al langere tijd uitdragen, onder andere met ons renovatiemanifest, dat tot stand kwam in samenwerking met NGO’s, marktpartijen en andere belanghebbenden en hebben gepresenteerd aan de politiek.

Nu aan de slag, de markt staat in de startblokken voor een succesvolle uitvoering van het regeerakkoord.”