Terug naar overzicht

Hoe ziet de toekomstigbestendige gebouwde omgeving er uit?

09 december 2022
Hoe ziet de toekomstigbestendige gebouwde omgeving er uit?

Er zijn meer woningen nodig, de biodiversiteit moet omhoog en we mogen meer gebruik maken bestaande materialen. Deze vraagstukken dienen zich op dit moment in Nederland aan. De opgaven, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vragen om een andere ruimtelijke invulling van onze Nederlandse steden, dorpen en regio’s. We spraken erover met NRP partners op ons congres NRP Verandert. In dit artikel blikken we kort terug op de deelsessies op het congres.

Bloemen_2.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarde van natuur 

Natuur in de stad heeft allerlei voordelen. Niet alleen voor de dieren en planten, maar ook voor mensen. Groene wijken helpen bij energieopwekking, hittestress en waterbeheer (minder natte voeten!). Daarnaast zorgt natuur in de wijk ervoor dat je er prettiger woont en werkt. Een groene natuurlijke omgeving is dan ook een belangrijke vestigingsfactor voor particulieren en bedrijven. 

Ondanks dat natuur, biodiversiteit en klimaat een essentiële rol kunnen spelen in een toekomstbestendige omgeving, zijn het nog geen vanzelfsprekende onderwerpen bij renovatie- en transformatieopgaven. Veel NRP partners geven aan groene wijken belangrijk te vinden, maar velen vinden het nog lastig om deze wens toe te passen in lopende of nieuwe projecten. In eerste instantie lijkt het integreren van groene wijken in projecten om meer investeringen te vragen. Daarom zou het voor organisaties prettig zijn als het veel meer verankerd is in regelgeving. 

Tijdens de deelsessie De waarde van natuur (onder leiding van Rutger Oolbekkink) gingen Sander van Rijn (trainee bij Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.), Evert Jan Roelofsen (directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch) en Sicco Jansen (mede-eigenaar van Unitura.nl) met elkaar in gesprek. De natuurinclusieve dakrenovatie door Dakenstroom kon weliswaar gebruik maken van een aantal subsidies, maar is uiteindelijk financieel vergelijkbaar met een traditionele renovatie en verduurzaming. Daarnaast leveren de grote hoeveelheid zonnepanelen in het concept ook wat op. Er zijn nog meer verborgen opbrengsten, zegt Roelofsen. In de natuurinclusieve wijk Kerckebosch verstrekt de apotheek bijvoorbeeld aanzienlijk minder medicijnen dan collega’s elders in Zeist. Ook kan biodiversiteit en natuur overlast verminderen, bijvoorbeeld van stuifzand en onkruid. Zoals het initiatief van Dura Blooming door de biodiversiteit te vergroten en een goede basis te leggen voor meer natuur. Natuur stimuleert gezondheid en geluk! Er zijn gelukkig al al verschillende onderzoeken die hier bewijslast voor leveren. Hoe zichtbaarder deze (verborgen) opbrengsten worden, hoe vanzelfsprekender het is om natuurinclusief te bouwen, transformeren en renoveren. 

Lees meer over de waarde van natuur:

Gulden_Feniks_2022_47.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Condities voor wonen voor iedereen

Het debat over wonen wordt op dit moment gedomineerd door de discussie over aantallen toe te voegen woningen. In de deelsessie Condities voor wonen voor iedereen (onder leiding van Brigitte Berends) keken we samen met Sebastiaan Hameleers (co-founder en directeur van Respace) en Marloes Meer (Project Business Developer Renovatie & Transformatie bij Saint Gobain) en Michiel Susebeek (Saint Gobain) naar hoe we de condities voor beter wonen voor iedereen in de bestaande voorraad gebouwen kunnen verbeteren.

Respace liet hun circulaire en betaalbare inbouwsysteem voor bestaande gebouwen zien. Daarnaast presenteerde een consortium met maar liefst 4 NRP partners hun recente onderzoek Beter Wonen in Nederland over modulaire verbeter-scenario's vanuit welzijn, duurzaamheid en kosten. Op dinsdag 24 januari organiseert Saint gobain een seminar over dit onderzoek. Opvallend was dat beide organisaties de klantwaarde centraal zetten en met inzet van parametrisch ontwerp complexe processen beheersbaar en haalbaar maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skelet en satelliet: circulaire strategieën

Circulariteit is al jaren lang een hot thema voor veel NRP partners. In de deelsessie Skelet en satelliet: circulaire strategieën (onder leiding van Hylke Faber) lieten we zien hoe NRP partners vanuit verschillende rollen in het bouwproces hieraan vorm geven. Eva Hermans (programmamanager Huisvesting bij De Nederlandsche Bank en een van de topvrouwen bij de SER) vertelde over het maatschappelijk opdrachtgeverschap van DNB en de circulaire ontmanteling van het DNB kantoor. Daarbij liet ze ook zien hoe de transformatie van vastgoed de identiteit en kernwaarden van DNB onderstreept en versterkt en als vliegwiel dient voor de organisatietransitie. 

Daarnaast presenteerde Paul Korthagen (directeur en raadgevend ingenieur van IMd Raadgevende Ingenieurs) het project Biopartner 5 dat onlangs de nationale staalprijs won. Het is de eerste grootschalige toepassing van het Donorskelet-principe: gebruikte bouwmaterialen zijn op een grote schaal opnieuw toegepast. Het zorgt voor het eerst Paris-proof gebouw van Nederland!