Terug naar overzicht

Hoogvliegers van de NRP Academie: alumnus Peter Blonk

23 november 2020
Hoogvliegers van de NRP Academie: alumnus Peter Blonk

NRP Academie heeft na 7 leergangen inmiddels 143 alumni, stuk voor stuk professionals uit de volle breedte van de vastgoedsector. In de vijfdelige serie ‘Hoogvliegers’ gaan we steeds met een alumnus in gesprek om te kijken hoe het hem of haar tegenwoordig vergaat. Waar staan ze nu en wat heeft de NRP Academie hen gebracht? In het tweede interview spreken we met Peter Blonk, Projectmanager voor bedrijfsruimteclusters bij Ymere. Peter volgde de NRP Academie in 2017-2108.

Hoe ben je destijds bij de NRP Academie terechtgekomen?

Ymere is een vaste leverancier van cursisten voor de NRP Academie en ik wist dus van een aantal collega’s dat zij de opleiding gedaan had. Degene die mij echt tipte was Jos Sentel. Hij werkte destijds als externe bij Ymere en was ook docent op de NRP Academie. Hij was degene die, tijdens mijn samenwerking met hem, zei: is de NRP Academie niet wat voor jou?

Wat was jouw belangrijkste drijfveer om de opleiding te volgen?

Van huis uit ben ik geen bouwkundige. Ik heb Sociologie en Organisatiewetenschappen aan de VU gestudeerd. Bij Ymere ben ik de vastgoedkant ingerold. Ik heb ook met vrienden een eigen wooncomplex ontwikkeld en gebouwd. Vanuit mijn studie Sociologie was er veel aandacht voor de menselijke kant en ik kreeg op een gegeven moment de behoefte om ook verdieping te krijgen in de wat hardere kant. Ik had echter geen zin om vier jaar naar school te gaan. Deze eenjarige ‘Master’ van NRP Academie, zo noem ik het altijd maar, vond ik overzichtelijk. Maar bovenal vond ik het programma heel erg mooi.

Andere drijfveren waren het verkrijgen van een nieuw netwerk en het bijblijven met nieuwe ontwikkelingen. Ik heb binnen Ymere een ontwikkelrol en ik houd me bezig met gebiedsontwikkeling in wijken waar Ymere vanuit oudsher ook veel bedrijfsonroerendgoed bezit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oude winkelpleinen en plinten onder woongebouwen. In deze gebieden houd ik me, in nauwe samenwerking met de gemeente, onder andere bezig met het transformeren van bedrijfsonroerendgoed naar woningen en met het opnieuw aanjagen en programmeren van de bedrijfsruimtes waardoor deze weer een positieve bijdrage leveren aan leefbaarheid van de wijk.

Welke meerwaarde heeft de NRP Academie voor jou gehad?

Op de eerste plaats biedt NRP Academie vooral een schat aan kennis op het gebied van transformatie en renovatie via de vier modules Vernieuwen, Verbinden, Verduurzamen en Verdienen. Bij Vernieuwen kwamen we in aanraking met alle relevante vraagstukken en kregen we enorm veel inspiratie over wat er allemaal speelt in het werkveld. Het interessante bij de module Verbinden was dat we allerlei praktische tools aangereikt kregen. Bij Verduurzamen ging het met name om het belang ervan en hoe je eraan kunt rekenen. Bij de module Verdienen was het opfrissen van kennis en de verdieping erop voor mij heel waardevol.

Welk college is je nog het meest bijgebleven?

Net als Rosi de Kok is ook mij het college van Cees Anton de Vries erg bijgebleven Dat ging over het algoritme en de dynamiek van gebiedsontwikkeling. Daarmee leerde je dus dat in de huidige tijd, met een omgeving die continu verandert, een gebiedsontwikkeling vooral een organisch proces is dat je niet helemaal op de tekentafel kunt bedenken. Maar dat er een soort logische volgordelijkheid is en hoe je daar de energie en beweging in krijgt zodat het ook blijft stromen. Daar heb ik uitgehaald dat het verhaal waar je naartoe wilt op alle lagen moet kloppen. En dat een stip op de horizon belangrijk is, maar dat je het best er in kleine stapjes naartoe kunt werken, als een soort scrum. Je moet af en toe opnieuw kijken naar wat speelt er nu, welke kansen liggen er, welke actoren zijn er in het gebied?

Een college dat ik ook best nog veel gebruik is dat van Henk Diepemaat. Dat ging over het verbinden met de ‘koffielijst’. We kregen kennis aangereikt over multi actor procesmanagement, dat erover gaat dat je bij een gebiedsontwikkeling- of transformatie altijd te maken hebt met een krachtenveld bestaande uit veel verschillende actoren. We leerden hoe je die op een goede manier managet en op welk moment je die verschillende actoren benadert.

Bij de module Verdienen vond ik het ook heel interessant om te leren hoe je oogwaarschijnlijk onrendabele onderdelen, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van vastgoed, anders kunt benaderen en ook berekenen. We kregen in de opleiding methodieken aangereikt waarmee je anders kunt kijken en projecten rendabel kunt maken. Bijvoorbeeld door meer op een langere termijn naar projecten te kijken of naar de maatschappelijk waarde van bijvoorbeeld erfgoed in een gebiedsontwikkeling. Iets dat in de tradionele businessmodellen vaak onrendabel lijkt. Een onderwerp dat erg actueel is, getuige ook de scriptie van Tessa Persoon die vorig jaar als tweede eindigde bij de NRP Masterprijs, Zij had onderzoek gedaan naar de waardecreatie in een gebied door erfgoed te behouden en in ere te herstellen.

De methodiek die we nu vaak gebruiken is niet altijd passend voor de situatie. Hierdoor ga je eigenlijk rekenen met de verkeerde getallen. Je ziet ook dat onze eerste vraag in Nederland, door onze koopmansmentaliteit, vaak is: is het wel rendabel? En dat we daar vervolgens alles op stuk rekenen. Terwijl in Duitsland ook veel meer de waarde van verduurzamen in de milieudruk wordt meegenomen. Waar de opleiding heel erg mee helpt, is het inzicht dat je op verschillende manieren kunt kijken en rekenen. Dat kan je heel erg helpen in de besluitvorming.

Ik blader overigens ook nog best vaak in mijn logboek om even wat theorie op te frissen. Of om te kijken welk netwerk ik kan benaderen.

Hoe heeft de NRP Academie jouw carrière een boost gegeven?

Ik ben niet hiërarchisch in de lijn gestegen, maar het feit dat ik de NRP Academie gevolgd heb, heeft wel tot mooie ontwikkelingen geleid. Ten eerste ben ik nu ook soms gastdocent op NRP Academie en verzorg ik één van de colleges. Die gaat over de gebiedsontwikkeling Heesterveld en het verbinden van allerlei partijen.

Ik ben nu ook samen met een van mijn collega’s bezig om meer op stedelijk niveau met de gemeente naar onze bedrijfsruimteportefeuille te kijken, om na te gaan of we bijvoorbeeld afspraken kunnen maken over de bestemmingsplannen. Zodat we op termijn het juiste programma (wonen en bedrijvigheid )op de juiste plek krijgen. Ik merk dat doordat ik de opleiding heb gedaan, de kennis en het netwerk heb, dat ik nu ook meer bij dat soort grotere dingen betrokken word. Het is leuk dat mijn functie zich heeft ontwikkeld van operationeel, naar meer tactisch strategisch.

Meer informatie

Alle informatie over NRP Academie vind je op www.nrpacademie.nl
Voor vragen kun je terecht bij Erna van Holland, erna@nrpacademie.nl of 06-42522830.