Terug naar overzicht

Innovatieve verduurzamingsambities voor cultureel erfgoed verbinden met nationale uitdagingen

31 januari 2019

Foto: Buitenplaats Doornburgh. MeyerBergman Erfgoed Groep transformeert Doornburgh tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap. Fotograaf: Ossip van Duivenbode

Zoektocht naar creatieve koppelkansen voor karakteristieke bebouwing

We kennen inmiddels allemaal wel de gevolgen voor gebouwen door de gaswinning in Groningen. In het kwetsbare gebied bevindt zich ook aanzienlijk veel bijzonder cultureel erfgoed, waaronder maar liefst circa 1.500 Rijksmonumenten en vele beeldbepalende panden. Dit erfgoed is onderdeel van onze Nederlandse cultuur en identiteit. Naast veiligheid zijn leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit dan ook grote opgaven in het gebied.

Groningen als voorbeeldregio voor innovatieve verduurzaming van erfgoed

De themagroep NRP DUMO ziet in de huidige ontwikkelingen in Groningen een gelegenheid om op zoek te gaan naar creatieve koppelkansen om de karakteristieke bebouwing en het gebied eromheen te verduurzamen. Groningen is de urgente aanleiding, maar de themagroep kijkt verder en wil de uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk verbinden met de nationale uitdaging; hoe erfgoed in Nederland op een verantwoorde en innovatieve manier te verduurzamen.

Koppelkansen op het gebied van techniek en oplossingen

NRP DUMO ziet koppelkansen op het gebied van aanpak en oplossingen bij karakteristieke panden. Jennemie Stoelhorst, programmanager NRP DUMO: “Monumenten hebben vanwege hun cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden een andere aanpak nodig dan andere bestaande gebouwen. Monumenten en cultuurhistorische waardevolle gebouwen zijn uniek. Je moet kijken waar de mogelijkheden tot verduurzaming en herbestemming liggen en tegelijkertijd de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden behouden. Bovendien gaat erfgoedzorg tegenwoordig veel verder dan het object; de omgeving is minstens zo belangrijk. We moeten dus ook die omgeving gaan betrekken bij de verduurzamingskansen.”

Denktank om kennis en ervaringen te koppelen

“Om de kennis en ervaringen in het gaswinningsgebied te koppelen aan kennis en ervaringen uit andere projecten in het land, hebben een we een Denktank opgericht. NRP partners zijn de initiatiefnemers zijn van deze Denktank, te weten: Dijkoraad, ABT, Arcadis en MeyerBergman, Restauratiefonds”, aldus Stoelhorst.

Stoelhorst: “Met de Denktank pakken we ‘Groningen’ als case maar bijvoorbeeld ook buitenplaats Doornburgh in Maarssen, van NRP Partner MeyerBergman. Daarnaast koppelen we ons programma ook aan dat van NRP Circulair. Door synergie met deze themagroep te zoeken en door met de cases aan de slag te gaan, willen we tot innovatieve ideeën op het gebied van verduurzaming komen.”

NRP DUMO deelt opgedane kennis en inzichten tijdens Renovatiebeurs en Monumentencongres

NRP DUMO Denktank zal tijdens de Renovatiebeurs op 14 t/m 16 mei en tijdens het Monumentencongres op 14 november ingaan op de opgedane inzichten en kennis delen en ook kennis en ideeën ophalen.

Houd deze data alvast vrij in uw agenda!

Over NRP DUMO

De themagroep NRP DUMO houdt zich bezig met de verduurzaming van karakteristieke, waardevolle bebouwing en staat voor kennisontwikkeling, -deling en het koppelen van praktijkervaringen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. De themagroep levert sinds 2016 een bijdrage aan de zoektocht naar innovatieve verduurzamingskansen voor cultureel erfgoed.

Lees hier meer over NRP DUMO.