Terug naar overzicht

Inschrijving online-cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen geopend

07 april 2017
Inschrijving online-cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen geopend

De TU Delft biedt een online cursus energievriendelijk renoveren aan. De prijswinnende cursus is DE oplossing voor renovatieprofessionals die zich willen verbeteren in de huigide opgave: Energievriendelijk Renoveren. Het doel van de Nederlandstalige online cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen is de kans op succes van woningrenovaties met hoge energieambities aanzienlijk te vergroten door deze complexiteit beter hanteerbaar te maken. Samenwerking met Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde, die zich net als u in uw praktijkproblemen verdiepen, vergroot bovendien de kans op nieuwe en verfrissende inzichten. De cursus biedt praktische kennis over verschillende invloedrijke procesfactoren. U gaat daarmee tijdens de cursus, aan de hand van uw eigen actuele praktijkvraagstukken (en die van medecursisten), aan de slag. Dankzij deze praktische benadering wordt voor u niet alleen de complexiteit van de opgave beter hanteerbaar maar neemt ook de kans op enthousiasme bij bewoners in uw projecten toe, evenals de kans op een gezonde business case.

Directe voordelen voor u:
• U bent beter in staat de belangen van de bewoners te behartigen en daardoor hun enthousiasme en de kans op het succes van uw project te vergroten.
• U kunt belangen van verschillen partijen met elkaar in verband brengen en elkaar laten versterken waardoor de kans op succes van een project eveneens toeneemt (u doet ervaring op met werken vanuit een fusie van belangenperspectief).
• U kunt beter dan voorheen het complexe speelveld rond de energieopgave in de bestaande woningbouw overzien en daardoor effectiever handelen.
• U kunt beter richting geven aan complexe besluitvormingsprocessen en samenwerking tot stand
brengen.

“Het allerfijnste aan de online leeromgeving vind ik dat je altijd en overal aan de opdrachten kunt werken.”

Toepasbare kannis :
• Inzicht in de complexiteit van renovatieprocessen met energieambities doordat een dergelijk proces vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en deze invalshoeken met elkaar in verband worden gebracht.
• Inzicht in de verschillende ambitieniveaus met betrekking tot deze opgave waardoor beter positie ingenomen kan worden.
• Inzicht in verschillende financieringsmogelijkheden van deze opgave.
• Inzicht in de kansen die de inbedding van de energieopgave in een breder context kan bieden (door het creëren van win-win-situaties neemt enthousiasme toe).
• Inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen die kunnen bijdragen aan het behalen van de beoogde doelen.

Energievriendelijke Renovatieprocessen
Online Cursus | start 18 april 2017

“Het samenwerken tijdens de cursus met personen uit meerdere vakgebieden is fantastisch leuk en leerzaam.”

Voor wie is de cursus?
De cursus is een ‘must’ voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van woning- en/of wijktransformatie en daarbij energiereductiedoelen nastreven. De opgedane kennis en vaardigheden zijn relevant voor
proces- en beleidsgerichte professionals, zoals bijvoorbeeld gemeenteambtenaren
en corporatiemedewerkers, maar ook voor professionals die zich vooral op de techniek en
vormgeving richten, zoals productontwikkelaars, architecten en adviseurs.

Meer weten? Download de PDF Online Cursus Energievriendelijk Renoveren van de TU Delft.

"Online cursus Energievriendelijk Renoveren 2017"