Terug naar overzicht

Inspiratieboek geeft handen en voeten aan vuistregels voor circulariteit

12 februari 2020
Inspiratieboek geeft handen en voeten aan vuistregels voor circulariteit

In het kader van het programma #NRPcirculair hanteren we een aantal principes om mensen en organisaties in beweging te krijgen voor circulair bouwen, renoveren en transformeren. Eén daarvan is het gebruik van vuistregels voor een optimaal (her)gebruik van grondstoffen en materialen. In dat kader attenderen we je graag op een recent verschenen inspiratieboek van W/E Adviseurs. Dit boek is gemaakt in opdracht van RVO Nederland in het kader van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie. Aan het inspiratieboek liggen twee modellen ten grondslag die we ook steeds in het programma #NRPcirculair centraal stellen en waar een set van eenvoudige vuistregels bij hoort.

10-R model voor gradaties van circulariteit
Het eerste model is dat van de 10 R-model van Jacqueline Cramer (2014). Dat model laat zien dat er verschillende gradaties van circulariteit zijn die tezamen als het ware een ladder vormen. Daarbij geldt: hoe hoger op de ladder, hoe meer er sprake is van circulariteit. En hoe hoger de circulariteit, des te minder het gebruik van grondstoffen, waardoor ook de milieudruk kleiner is.

R ladder

6 S-model voor Shearing Layers of Change
Het tweede model is het 6 S-model van Stuart Brand (1994) voor zogeheten shearing layers of change. Dit ‘lagenmodel’ laat zien dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillen in omloopsnelheid van materialen in de gebouwde omgeving. Bij nieuwbouw worden deze weliswaar allemaal tegelijkertijd opgeleverd, maar daarna raken onderdelen met een langere technische of maatschappelijke levensduur na verloop van tijd meer en meer vermengd met onderdelen die een korte levensduur hebben.

Wat het nu verschenen inspiratieboek interessant maakt, is dat het beide modellen niet alleen met elkaar verbindt maar dat het ook een overzicht geeft van meer dan 40 voorbeelden van circulaire producten en diensten (waarvan 20% afkomstig uit de GWW-sector). Op semi-kwantitatieve wijze is getracht ook aan te geven of en in hoeverre bijvoorbeeld het beschikbare wordt benut, het gebruik hernieuwbaar is en de milieu-impact wordt geminimaliseerd. Daarbij blijkt het nog best moeilijk om op alle aspecten hoog te scoren. Bovendien wordt aangegeven in welk stadium van ontwikkeling een product of dienst zich bevindt; of het nog in ontwikkeling is, bijna marktrijp of reeds beschikbaar.

6 Smodel NRPCirculair

Voorbeelden gezocht
Het nu beschikbare inspiratieboek is de voorloper van een online circulaire catalogus, die in de loop van 2020 beschikbaar moet komen. Daarbij wordt de oproep gedaan aan partijen die een circulair product of circulaire dienst hebben, die aan te melden voor deze online catalogus.

Draag mooie voorbeelden aan!
Ook vanuit NRP zijn wij daarin erg geïnteresseerd. Wij roepen onze partners daarom op om voorbeelden ook bij ons te melden, als input voor het programma #NRPcirculair. Neem hiervoor contact op met programmamanager Bas van de Griendt (tel. 06-22088422, e-mail b.vandegriendt@nrp.nl).