Terug naar overzicht

Inzending NRP Masterprijs: voortbouwen op sociale monumentaliteit

06 november 2019
Inzending NRP Masterprijs: voortbouwen op sociale monumentaliteit

Op 14 november wordt voor de vijfde keer de jaarlijkse NRP Masterprijs  uitgereikt tijdens de NRP Partnerbijeenkomst in De Meelfabriek in Leiden. Met de NRP Masterprijs krijgt aanstormend talent de kans nieuwe ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Ook dit jaar hebben we weer veel vernieuwende ideeën ontvangen en is de jury inmiddels tot vijf genomineerden gekomen:  Ditte Gerding, Mary Lou van den Berg, Rosaly Bodewes, Sophie Geiger en Tessa Persoon.

Maar ook andere inzendingen die het niet tot een nominatie hebben gebracht zijn interessant om te delen. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Nima Morkoc (TU Delft, Architecture and the Built Environment/Veldacademie), met de titel Social Monumentality.

Over de scriptie

Hoe kun je voortbouwen op de sociale monumentaliteit van een plek? Wat zijn de redenen dat de leegstand van religieus erfgoed epidemische vormen aanneemt in Nederland? Het onderzoek spitst zich vervolgens toe om de vraag hoe sociale monumentaliteit van de Julianakerk (door brand verwoest) op een wijze dat Heijplaat daarvan kan profiteren? Was het van belang dat het nog niet als monument was aangemerkt door gemeente of Rijk? Was het niet een sociaal monument, door de gebeurtenissen op die plek? Een plek kan op verschillende manier waarde krijgen voor een groep mensen, een gemeenschap. De waarde kan zijn historisch, wetenschappelijk of cultureel. Hetzelfde gebouw op een andere plek zou geen waarde hoeven hebben omdat de gemeenschap het geen waarde toekent. Onderscheid wordt gemaakt in ruimtelijke en sociale monumentaliteit. Door middel van gesprekken met bewoners en stakeholders (op alle niveaus) is zij zelf ook eigenaar van het monument geworden. Het heeft een besef gegeven over de kansen en beperkingen van het herontwikkelen van leegstaand religieus erfgoed als plekken van sociale en ruimtelijke centraliteit in onze steden en buurten. De gaten die door leegstand zijn ontstaan zouden opnieuw kunnen worden gevuld. Nadere onderzoeksvragen waren: 1. Wat zijn essentiële juridische momenten om een object als een kerk te kunnen aankopen. 2.welke delen van het proces kunnen worden verbeterd en wat zijn de lessen die van de herontwikkeling van de Julianakerk kunnen worden geleerd.