Terug naar overzicht

Jack Hock nieuw jurylid NRP Gulden Feniks

23 januari 2017
Jack Hock nieuw jurylid NRP Gulden Feniks

Jack Hock geeft sinds 2008 leiding aan de transformatieopgave Strijp-S en aan het team slimmer investeren. Eerder werkte hij 25 jaar bij de Gemeente Amsterdam, gestart in de stadsvernieuwing, later in de directie van het ProjectManagementBureau.

NRP Gulden Feniks is dan ook verguld met de aanstelling van Jack Hock.In een interview vroegen we hem naar zijn verwachtingen en aandachtspunten bij de aankomende editie van de NRP Gulden Feniks.

Waarom is de expertise gebiedsontwikkeling en maatschappelijk opdrachtgeverschap van belang voor de jury?

“Als jurylid focus ik me op het opdrachtgeversschap. Ik vind het belangrijk dat de opdrachtgever goed nadenkt over de opgave: Wat wil je bereiken met de transformatie, op welke doelgroep richt de opgave zich en wat is de relatie met het omliggende gebied? Hoe komt een gebied weer tot leven en wat heeft het gebied nodig? Mijn waardering ligt bij opdrachtgevers die een ambitie formuleren en vervolgens koers durven te houden. Opdrachtgevers die luisteren naar bouwers, architecten en stakeholders en hen goed aansturen, maar altijd vanuit de focus waar je met het gebied heen wilt.”

Welke waarde heeft NRP Gulden Feniks als prijs?

“Wij hebben zelf in 2013 met Trudo een NRP Gulden Feniks gewonnen met de gebiedstransformatie van Strijp-S. Daar waren wij natuurlijk enorm trots op. Maar wat ik veel belangrijker vind aan deze prijs is dat de NRP Gulden Feniks ervoor zorgt dat er discussie en debat ontstaat over renovatie en transformatie. Waarin heeft het winnende project zich onderscheidden, wat is de maatschappelijke meerwaarde van de renovatie of transformatie?”

"Mijn waardering ligt bij opdrachtgevers die een ambitie formuleren en vervolgens koers durven te houden"

Waar zult u als jurylid vooral aandacht voor hebben bij de beoordeling van de projecten?

“Waar ik als jurylid vooral naar ga kijken is of de opdrachtgever koers heeft gehouden om het doel en de achterliggende ambities van het project te verwezenlijken en zich niet heeft laten leiden door technische hoogstandjes en geld.”

Wat verwacht u de komende editie van de inzendingen?

“Eigenlijk heb ik geen idee. Ik ben wel bang dat buitenlandse investeerders staan te trappelen om vooral weer nieuwe gebouwen neer te zetten en dat (gebieds)transformaties alleen ingezet worden voor korte termijnoplossingen. Dat zou enorm jammer zijn!”

"De ontwikkeling van de stad ligt mij na aan het hart."

Wat hoopt u voor resultaat te bereiken met uw betrokkenheid bij NRP Gulden Feniks?

“Ik hoop vooral dat de projecten die wij beoordelen gaan zorgen voor debat en vernieuwing. Het zou geweldig zijn als de genomineerde of winnende projecten het debat verder aanjagen om nieuw leven in te blazen in het bestaande vastgoed.”