Terug naar overzicht

Joks Janssen nieuwe columnist NRP

30 april 2020
Joks Janssen nieuwe columnist NRP

NRP verwelkomt Joks Janssen als nieuwe columnist. Hij zal naast onze vaste columnist Vincent van Rossem iedere maand een column schrijven voor ons Nieuwsoverzicht en de website. Joks Janssen is stedenbouwkundige met brede ervaring in ruimtelijk beleid en onderzoek. Hij is onder meer actief als Kwartiermaker Kennisstrategie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorzitter van het bestuur van de Erfgoed Academie en voorzitter van het Kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg. Eerder was hij Belvedere-hoogleraar Erfgoed aan de WUR Wageningen en directeur van Brabant Kennis.

Anne Luijten, directeur NRP: 'We zijn blij dat Joks zijn scherpe pen en heldere opinies in gaat zetten om onze partners en de vakwereld mee te nemen in zijn zoektocht naar een duurzame toekomst van Nederland. Ik heb Joks alweer enige jaren geleden in de redactie van het tijdschrift Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening leren kennen als een scherpe geest, die sterk is in zowel reflectie als debat. Zijn methode is die van observeren en confronteren, door te prikkelen zet hij aan tot nadenken. Deze tijd vraagt om een visie vanuit een integrale blik en benadering. Dat is aan Joks zeker toevertrouwd.'

De huidige coronacrisis en de effecten op ruimtelijke ordening en erfgoedzorg, is het onderwerp van zijn eerste column, die rond half mei zal verschijnen. Joks Janssen: 'Het vak van herbestemming hielp ons al eerder door de crisis heen. Destijds was het planologisch pionieren. Mede door de overheid aangejaagd, ontwikkelde het vak zich van marge naar mainstream. Kunnen we dat nu opnieuw organiseren? Zelfs nu het speelveld veranderd is en we onder meer door het woningtekort en de stikstofproblematiek inmiddels kunnen spreken van een meervoudige crisis?'