Terug naar overzicht

Kabinetsformatie cruciaal voor Nederlandse energietransitie

04 mei 2017
Kabinetsformatie cruciaal voor Nederlandse energietransitie

Om het energieverbruik in gebouwen (en daarmee Co2 uitstoot) te doen afnemen en grootschalige verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad prominenter op tafel te krijgen bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet, schreef NRP Spaar het Klimaat een brief aan Informateur Edith Schippers. Daarbij drong het aan op een Energie-akkoord 2.0.

NRP Spaar het Klimaat wil van het nieuwe kabinet dat:

1. Nederland weer voorop wil en gaat lopen in klimaatbeleid

2. De coördinatie op rijksniveau versterkt wordt

3. De eindgebruiker duidelijkheid krijgt over de geleverde prestaties van de bouw- en installatiesector

4. De overheid dient een groot en effectief plan voor de gebouwde omgeving te maken

5. De overheid kan de leegstand bij winkels, kantoren, industrieel erfgoed niet overlaten aan de markt

6. De overheid moet effectievere financieringsinstrumenten organiseren, kennis en innovatie faciliteren en inzetten op communicatie als ondersteuning van alle bovenstaande elementen

De brief aan de informateur, mw. E. Schippers treft u hier aan, en de Bijlage met alle inhoudelijke voorstellen is hier te vinden.