Terug naar overzicht

Li Ka Yiu Karry wint NRP Masterprijs met haar masterscriptie 'Living with Commons'

10 februari 2022
Li Ka Yiu Karry wint NRP Masterprijs met haar masterscriptie 'Living with Commons'

Op donderdag 10 februari reikten NRP voorzitter Bart Krol en juryvoorzitter van de NRP Masterprijs Eva Hermans de NRP Masterprijs 2021 uit. Oud-student aan de TU Delft (Heritage & Architecture) Li Ka Yiu Karry sleepte de eerste prijs in de wacht. Zij overtuigde de jury met haar scriptie Living with Commons – under the deepened spatiality of injustice amidst COVID-19 '. Karry Li ontving vanwege deze prestatie een geldprijs van €3.000,-. De 2e prijs ging naar Tslil Strauss (TU Delft, Architectural Engineering & Technolgy), met haar scriptie The value in the deconstruction and reuse of structural concret'. De derde prijs ging naar Anneloes Tilman (TU Delft, Heritage & Architecture) met haar scriptie ' New Human Nature. A plea for the Coherency of the DiverCity'. In totaal werden er dit jaar twaalf masterscripties ingestuurd voor de NRP Masterprijs. De jury was erg onder de indruk van de (winnende) inzendingen. Eva Hermans, Juryvoorzitter NRP Masterprijs: "Post ’65 inzendingen, woningbouw, duurzaamheid, circulariteit, integraliteit; innovaties; het is voor de aankomende generatie al vanzelfsprekend. Deze generatie denkt verder dan wij en het optimisme spat van de pagina's af. Het is elke keer weer een eer om te jureren."

De winnende inzending: Living with Commons – under the deepened spatiality of injustice amidst COVID-19

Het project betreft het grote potentieel van de bestaande publieke ruimten in een jaren ’80 buurt, Bijlmerplein. Veel winkelcentra hebben te maken met leegstand en moeite om de klanten te trekken. Corona heeft deze problematiek nog verergerd en geeft de noodzaak weer voor een herbezinning op een eigentijds concept van een winkelcentrum. Het ontwerp van Karry laat zien hoe een adaptief hergebruik van een zogenaamd ‘under-designed’ winkelcentrum een gezond leefmilieu kan stimuleren voor de hele buurt. Een serie van interventies, die mede door stakeholders waren aangereikt, hebben vooral als doel de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. Interessant is dat daarbij tevens de erfgoedwaarde van de locatie wordt versterkt, een erfgoedwaarde die niet voor iedereen herkenbaar is. De interventies zijn: het herrangschikken van publieke ruimten, het verzekeren van voldoende groen als bijdrage voor de verbetering van de gezondheid en door passieve en duurzame oplossingen te kiezen voor de verbetering van klimaatadaptie. Dit zijn zaken die zeker door corona aan belang hebben gewonnen. Het ontwerp behelst ook het activeren en anders programmeren van de plint waar culturele elementen worden toegevoegd en lokale activiteiten een plek vinden. In het oog springend is de klimatologische oplossing die Karry voorstelt voor het nieuwe atrium. De lucht wordt geleid via een tuinpassage en door middel van een solar chimney vindt het zijn weg naar buiten. Het glazen dak is voorzien van zonnepanelen in een setting die past bij de oriëntatie van elk dakdeel. De conclusie van Karry is dat er een nieuwe rol mogelijk is voor deze winkelcentra uit de jaren ’80: met aanpassingen kunnen ze een bijdrage leveren aan een gezond leefmilieu voor de omgeving.

Jury oordeel

Eva Hermans, juryvoorzitter NRP Masterprijs: “Het allereerste dat opviel in het afstudeerwerk van Karry waren haar tekeningen. Prachtig zelfgemaakte uitgebreide stripachtige tekeningen die getuigen van een eigen stijl en boordevol informatie. Ze stralen energie uit en zijn zeer prikkelend. Daarnaast zijn er artist impressions en schema’s opgenomen om bijvoorbeeld routing en klimaat nader toe te lichten. We treffen hier niet alleen een zeer zorgvuldig en uitgebreid onderzoek aan - zowel vanuit het onderzoek naar erfgoed, stakeholders, sociaal-maatschappelijke en klimatologische problematiek - maar ook een wijze van presenteren waarmee Karry de boodschap echt kan overbrengen. Het is activistisch met zinnen als ‘it is not fair to citizens in Amsterdam who live in Bijlmer’ en ‘urban man has overlooked public spaces in creating his Egalitarian Utopia.’ Het is buitengewoon knap hoe zoveel thema’s op een speelse wijze zijn vormgegeven, op een manier die erin slaagt je bij de les te houden. Het ontwerp van het nieuwe Bijlmerplein mag er ook zijn. Karry laat zien dat je als architect ten dienste staat van de gebruiker en al je kennis inzet om een gezond leefklimaat te realiseren. Dat doe je met respect voor het bestaande en tegelijkertijd met de kritische blik naar de toekomst. Als enige van de genomineerden had ze een aanvullende presentatie gemaakt naar aanleiding van de door de jury gestelde vragen. Rustig lichtte zij haar antwoorden toe als een docent voor haar studenten. Karry heeft hiermee in ieder geval de jury al kunnen overtuigen van haar aanpak en haar passie. De jury legt direct een link voor haar naar de eigenaar van het winkelcentrum. Want één ding is duidelijk: hier moet iets mee worden gedaan!”

Juryrapport

Bekijk hier alle inzendingen, genomineerden en het juryrapport.

Over de NRP Masterprijs

NRP wil met de prijs aanstormend talent de kans geven om nieuwe en innovatieve ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Tegelijkertijd levert het jong talent met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied.