Terug naar overzicht

Luxe loftwoningen in de Van Heutszkazerne Kampen

26 september 2017
Luxe loftwoningen in de Van Heutszkazerne Kampen

Concrete sloopplannen dreigden in 2016 het einde te betekenen voor het statige schoolgebouw van de Van Heutszkazerne in Kampen. De gemeente Kampen wees de plannen echter af, waarna er ruimte ontstond voor een nieuwe functie van het oude schoolgebouw.

De Stichting Stadsherstel Kampen attendeerde daarom BOEi op het monumentale gebouw, waarna als eerste een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd. De resultaten hiervan baanden de weg vrij voor een mooie herbestemming, waarbij er in de Kampense kazerne vier fraaie loftappartementen gerealiseerd zullen worden.

Historie van de Van Heutszkazerne

Het schoolgebouw van de Van Heutszkazerne in Kampen stamt uit 1874. Het diende voornamelijk als onderwijslocatie voor (onder)officieren. Pas in 1938 kreeg de kazerne de naam waaronder zij nog altijd bekendstaat, vernoemd naar Joannes Benedictus van Heutsz. Deze officier uit het Nederlandse leger werd in 1900 tot luitenant-generaal benoemd en was van 1904 tot 1909 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

In 1939 nam de Militiaire Geneeskundige Dienst haar intrek in het pand. De dienst maakt tot 1973 gebruik van het schoolgebouw, waarna de laatste militairen voorgoed uit het monument vertrokken. Daarna waren er nog verschillende academies gevestigd, maar met name in de laatste jaren stond het gebouw leeg.

Wonen in de Heutszkazerne

In het voortraject van de herbestemming kwam er nogal wat schade aan het licht. Het achterstallige onderhoud had een flinke lekkage veroorzaakt, wat er toe leidde dat een groot deel van de dakconstructie vervangen moet worden. Daarnaast zal een restauratie van het complete casco noodzakelijk zijn.

Na het voltooien van die werkzaamheden ontstaan er vier prachtige loftwoningen in de voormalige kazerne. De verwachting is dat deze in 2017 opgeleverd zullen worden. Twee andere gebouwen van de kazerne zijn herbestemd door DeltaWonen, onder meer als gemeentelijk archief, bibliotheek en cultuurcluster.

Plaats: Kampen
Bouwjaar: 1874
Type: Militair
Rol BOEi: Eigenaar, Ontwikkelaar
Website: Kazerneschool
Status: Te koop

schermafbeelding_2017_09_26_om_10_07_59.png

schermafbeelding_2017_09_26_om_10_07_54.png

schehrmafbeelding_2017_09_26_om_10_05_52.png

schermafbeelding_2017_09_26_om_10_07_45.png