Terug naar overzicht

Miljardenpotentie bij circulair bouwen en renoveren

13 juli 2017
Miljardenpotentie bij circulair bouwen en renoveren

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor circulair bouwen? ING Economisch Bureau heeft dat onlangs in kaart gebracht en het rapport donderdag uitgereikt aan de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. ING constateert dat ongeveer 25 miljard potentiële omzet te behalen is als de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal staat.

Dit bericht verscheen eerder op Bouwend Nederland.

Ruim een derde van de Nederlandse afvalstroom bestaat momenteel uit bouwafval. De bouwsector recyclet hiervan maar liefst 95%. Maar, zo ziet ING, het gaat daarbij grotendeels om bouwpuin dat wordt verwerkt tot granulaat voor fundering onder wegen. Dit vernietigt echter voor een groot deel de waarde van de bouwmaterialen en daarom wordt ook wel gesproken over downcyclen. Beter is het om bouwmaterialen of juist zelfs complete gebouw(del)en op een hoogwaardige manier te hergebruiken. Want een kozijn heeft een hogere waarde dan het hout.

Omdenken

Nog circulairder is het als een heel gebouw door renovatie of transformatie een nieuw leven krijgt. Provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en woningcorporaties kunnen vanuit hun maatschappelijke taak het voortouw nemen bij circulair bouwen. Bij de aanbieding van het ING-rapport onderstreepte Maxime Verhagen dan ook de voorbeeldfunctie van overheden. Via andere trajecten raken beleggers al meer en meer overtuigd van de waarde van ‘groene gebouwen’, ook multinationals vragen er zelf al om, vanuit hun MVO-beleid. ‘Omdenken is vereist’, zo zien de onderzoekers van ING.

Dat omdenken beperkt zich niet tot de opdrachtgever. Bij een circulair model komen ook voor de bouwer nieuwe businessmodellen om de hoek kijken. Onderhoud wordt belangrijker om de levensduur te verlengen en producenten leveren een dienst en verkopen geen product meer. Een liftenleverancier staat dan bijvoorbeeld garant voor een aantal liftbewegingen en blijft zelf eigenaar van de lift.

De gedachte is dat de leverancier zo een extra incentive krijgt om te zorgen voor hoogwaardig hergebruik. Bij hightech bouwmaterialen heeft de leverancier door de complexiteit een kennisvoorsprong en kan daardoor vaak het onderhoud zelf efficiënt uitvoeren. Voor low-tech bouwmaterialen als bakstenen en kanaalplaatvloeren bestaan deze voordelen veel minder, waardoor zulke businessmodellen minder kansrijk zijn.

Bewuster omgaan met materialen

‘Circulair bouwen zorgt voor stevige uitdagingen en veel vragen bij onze klanten en ook bij ING, aldus Jan van der Doelen, ING Sector Banker Building, Construction & Real Estate. ‘Het beantwoordt echter wel aan een toenemende maatschappelijke vraag naar bewuster omgaan met materialen en grondstoffen, maar welke businessmodellen passen daar het best bij? ING is mede hiervoor een strategische samenwerking aangegaan met Bouwend Nederland. Want wij zijn er van overtuigd dat door samen te werken, relevante kennis en ervaring te bundelen en te delen, we ondernemers vooruit kunnen helpen met deze uitdagingen.’