Terug naar overzicht

Nieuwe NRP-partner Wijzonol denkt in generaties in plaats van jaarcijfers

04 april 2022
Nieuwe NRP-partner Wijzonol denkt in generaties in plaats van jaarcijfers

Eind 2021 trad verfmerk Wijzonol toe tot het NRP-partnernetwerk. Wijzonol is onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf, een oer-Hollands familiebedrijf waar duurzaamheid centraal staat. Denkend in generaties in plaats van jaarcijfers. Sinds 2000 staat de vierde generatie aan het roer van Koninklijke Van Wijhe Verf en is de algemene leiding in handen van Marlies van Wijhe. Haar motto: ‘Geen moderne duurzame toekomst zonder een gezonde dosis innovatie’. René Hendriks, Verkoopleider professionele markt, vertelt in dit kennismakingsinterview meer over de organisatie, zijn rol en hoe het bedrijf vormgeeft aan verduurzaming en innovatie.

René steekt van wal: “Koninklijke van Wijhe Verf heeft een aantal merken waarvan Wijzonol in Nederland de bekendste is. Daarnaast doen wij veel op het gebied van export en produceren en verkopen we kleurpasta’s voor verf en industriële toepassingen. Wij werken met grossiers door heel Nederland die onze producten op de plank hebben staan en samen met de buitendienst van de grossiers doen wij de marktbewerking. Daarvoor hebben we zowel techneuten als commercianten in de buitendienst, verdeeld over drie regio’s. Ik ben verantwoordelijk voor dat hele stuk. We hebben twee eigen laboratoria in Zwolle en in Groningen, waar we onze eigen producten ontwikkelen.”

Verbinding maken met mensen

Inmiddels werkt René al ruim 30 jaar in de verf, maar komt oorspronkelijk uit de lab-omgeving. “Na 4 jaar werkzaam te zijn geweest op het laboratorium ben ik gestart in de buitendienst. Het leukste heb ik altijd gevonden om de verbinding te maken met mensen en samen de volgende stap te maken in de relatie of in een gezamenlijk project.”

Winst investeren in innovaties

Onze CEO Marlies van Wijhe wil met de organisatie een belangrijke bijdragen leveren aan de transitie naar een duurzame economie. Investeren in ontwikkelingstrajecten is daarom essentieel. Het meekrijgen van de organisatie is daarin natuurlijk heel belangrijk. En ook de klanten. Je komt nog vaak bij schildersbedrijven die eigenlijk nog helemaal niet met duurzaamheid bezig zijn. Zo wil een klein schilderbedrijf met wie je handel doet bijvoorbeeld vooral een product dat snel droog is, zodat ze om vier uur de deur dicht kunnen trekken.

Onze producten moeten aan de ene kant dus voldoen aan de wensen van een ambachtelijke schilder, die nog heel blij wordt van een zó strak gelakte voordeur dat hij zijn haar erin kan kammen, en aan de andere kant moeten ze een bijdrage leveren aan de ambities op duurzaamheidsgebied.

Bio-based herwinbare grondstoffen

Duurzaamheid is een onderwerp dat bij ons hoog op de agenda staat; het zit in de doelstellingen verweven en we hebben het er veel over. Onze duurzaamheidsstrategie richt zich op acht pijlers, het fundament van alle duurzame initiatieven, voortkomend uit de familiewaarden: mens & welzijn, cultuur & educatie, biodiversiteit beschermen, hernieuwbare grondstoffen, minder afval, langdurige bescherming, innovatieve oplossingen en het verlagen van onze CO2 footprint. Voorbeelden van concrete initiatieven zijn het op een energiezuinige manier verwarmen en koelen van gebouwen, het gebruiken van post-consumer reclyced plastic voor de verfemmers en het toepassen van biobased grondstoffen in onze verf. Deze grondstoffen kunnen terug groeien binnen de levensduur van onze producten. Juist omdat we de wereld niet willen belasten en we de wereld zo goed mogelijk willen doorgeven aan de volgende generaties. We hebben een innovatieve bindmiddeltechnologie ontwikkeld op basis van rest- en zijstromen van plantaardige oliën afkomstig van bijvoorbeeld olijven of zonnebloempitten. Tegelijkertijd willen we ook een product afleveren die opdrachtgevers en uitvoerende partij gewend zijn.

Lagere onderhoudsintensiteit

Duurzaamheid is ook producten maken die langer meegaan en daar hebben wij op ingestoken. Arcadis berekende voor ons dat tot 2050 in Nederland 32 miljoen hectoliter verf wordt gebruikt voor het schilderen van gebouwen. Bijna twee hectoliter per inwoner. Door de onderhoudstermijnen te verlengen is er vanzelfsprekend minder verf nodig. Voor onze buitenproducten, zoals bijvoorbeeld Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak geldt een buitenduurzaamheid tot 12 jaar, dat is uniek in de markt. Door de interval zo groot mogelijk te maken is dit product een belangrijke stap richting circulariteit (reduce) en vermindering van emissie in de atmosfeer.

Impact van The Green Deal

Dan is er natuurlijk nog The Green Deal waar we mee te maken hebben. We hebben een aantal knappe koppen bij Research & Development, die hier volledig induiken en de consequenties voor ons in kaart brengen. Voor ons betekent het dat bepaalde grondstoffen die we vandaag de dag gebruiken, straks verboden zijn. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de verf minimaal gelijk houden of nog verder verbeteren. De verf van de toekomst gaat er hoe dan ook heel anders uitzien.  

Samen met de keten vernieuwen

Samen met de keten vernieuwen doen we in eerste instantie vooral door er met elkaar over te spreken. We nemen mensen mee in wat wij doen en dan kom je zelf tot verbeteringen. Zo stapelden we pallets eerst altijd in drie lagen en nu in vier. Op die manier zijn er minder transportbewegingen nodig om het materiaal bij een grossier te krijgen. Maar de schilders komen het materiaal vervolgens ophalen, dus al die diesel busjes komen daar alsnog naartoe. Hierin zijn dus ook nog verbeteringen mogelijk. Er zijn al grossiers die meedoen aan pilots vanuit de gemeente waarbij ze dan bijvoorbeeld kijken naar elektrisch rijden en het anders organiseren van de distributie. Vooralsnog is dat vooral veel praten, maar nog weinig daden. Dat komt met name door de impact op verdienmodellen. Hoe zorg je als bedrijf voor een verdienmodel dat duurzaam is en tegelijkertijd ook rendabel? Het bewustzijn en de wil om te veranderen is er vaak wel, maar de doorvertaling vergt tijd.

Wijzonolbos

Wat we ook doen in samenwerking met onze partners, is onze CO2 uitstoot compenseren met een klimaatbestendig bos in het Nationale Park De Hoge Veluwe. We hebben financiële bijdrage geleverd om het mogelijk te maken 3ha bos te herbeplanten . Ook een aantal klanten en grossiers hebben hieraan bijgedragen. In de verf- en schilderbranche laten we ons graag inspireren door de natuur. Bomen en het bos worden vaak gebruikt om de mooiste tinten groen te omschrijven. Maar wie nu een kijkje neemt in het bos, zal zien dat een groen  en gezond bos niet meer zo vanzelfsprekend is. De laatste jaren hebben toenemende verzuring en klimaatverandering een grote impact op onze natuur. De veranderingen gaan snel en hebben er al toe geleid dat op De Hoge Veluwe vrijwel alle fijnsparren dood zijn gegaan. Wij willen ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een mooi en duurzaam bos.

De lat ligt hoog

We streven continu naar een goede balans tussen mens, milieu en winst en dat we het niet alleen bij woorden laten, wordt ook onderstreept door het feit dat we het eerste bedrijf in de chemie zijn met een B Corp keurmerk. B Corp, Benefit Corporatie laat zien dat je naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt neemt. Bedrijven die dit certificaat hebben, voldoen aan strikte normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. Zeg maar wat fair-trade is voor koffie. Alle informatie hierover is vastgelegd in een duurzaamheid management systeem en continu moet je laten zien dat je als organisatie voldoet aan de spelregels die daarvoor gelden.

Kennis halen en brengen

Om de urgente milieu- en klimaatproblemen het hoofd te bieden, moet je als organisatie voortdurend nieuwe kennis opdoen. Tegelijkertijd zijn we er ook van doordrongen dat je de grote ambities niet alleen kunt behalen. Daarom zijn we aangesloten bij verschillende netwerken. Zo zijn we onderdeel van VKPN, een brancheorganisatie in het noorden van het land. Opdrachtgevers, leveranciers en uitvoerende bedrijven komen bij elkaar om met elkaar de goede dingen te doen tegen de achtergrond van alle ontwikkelingen die nu spelen. Dat is dus een regionaal netwerk, maar landelijk verbinding leggen met andere partijen in de keten vinden we ook belangrijk. NRP kwam voorbij in de contactenlijst van mijn voorganger en dat paste, in mijn beleving heel goed bij ons. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om partners met een gedeelde missie te ontmoeten, branchebrede kennis op te halen en ook onze eigen ervaringen en inzichten te delen”, besluit René.