Terug naar overzicht

No matter what, energetisch renoveren is de oplossing'

04 mei 2017
No matter what, energetisch renoveren is de oplossing'

De noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving stopt niet bij de grens. Daarom bezocht NRP tijdens de excursie naar Brussel het Europees Parlement voor een kennismaking met Renovate Europe, de Europese campagne die strijd voor het verminderen van energiegebruik in de gebouwde omgeving. Een hele goede zet, zo bleek.

door Maurits van Putten

De delegatie NRP partners die meeging naar Brussel werd in de burelen van het Europees parlement hartelijk ontvangen door Adrian Joyce, directeur van Renovate Europe. In een vraaggesprek met NRP afgevaardigde Bert Wijbenga verhelderde Joyce de doelstelling van Renovate Europe: 80% minder energieverbruik in de gebouwde omgeving in 2050. ‘Helaas is het bewustzijn om dat te bereiken nog niet bij alle nationale partners van Renovate Europe aanwezig', aldus Joyce. 'Juist daarom waardeer ik jullie komst als zeer gevarieerde delegatie des te meer'.

‘Stop de energieverspilling in de gebouwde omgeving’

Ambitie

Renovate Europe, waarvan NRP een van de 37 partners is, is een politieke lobbycampagne met de ambitie om door middel van wetgeving en ambitieuze renovatieprogramma's de volledige gebouwenvoorraad in de EU terug te brengen tot bijna energieneutraal prestatieniveau. In cijfers betekent dat: de energievraag in de EU-gebouwenvoorraad verminderen met 80% in 2050 ten opzichte van het niveau van 2005. Een reductie van de energievraag van ministens 3% per jaar is daarvoor nodig.

De Renovate Europe Campaign (REC), gelanceerd in 2011, is een initiatief van EuroACE, de Europese Alliantie van bedrijven voor energie-efficiëntie in gebouwen. Het is de enige EU-brede campagne die zich richt zich op verduurzaming van de woningvoorraad in de EU. Renovate Europe is technisch neutraal en streeft het naar een integrale holistische benadering van energetische renovaties.

Energetisch renoveren is de basis

De 28 aanwezige partners van NRP luisterden aandachtig naar het verhaal van Joyce. ‘Hoe groot de impact van digitale revoluties, smart buildings of internet of things ook is, energetische renovatie is de basis om de energiedoelstellingen in Europa te halen’, aldus Joyce.

Om efficiënt te kunnen renoveren, is het volgens Joyce noodzakelijk dat ieder lidstaat zijn eigen gebouwenbezit kent én begrijpt. ‘De bestaande voorraad is in grote lijnen in te delen in categorieën. Typologieën met vergelijkbare bouwconstructies, energieverbruik, installaties en isolatiewaarden. Door energetische maatregelen niet alleen geschikt te maken voor afzonderlijke gebouwen, maar ook voor vergelijkbare gebouwtypes, kun je in segmenten werken en veel sneller grote hoeveelheden van je voorraad op het gewenste energiepresatieniveau krijgen.’

‘Hoe groot de impact van digitale revoluties, smart buildings of internet of things ook is, energetische renovatie is de basis om de energiedoelstellingen in Europa te halen’

Effect

In Europa is 75 tot 80% van de gebouwde omgeving gebouwd vóórdat er duurzaamheidseisen werden gesteld aan gebouwen. Met alle gevolgen van dien. Er wacht ons dus een enorme klus. De reden waarom Joyce kiest voor de diplomatieke weg binnen het bureaucratische bolwerk van de Europese Unie ligt hem juist in de omvang van de doelstelling. ‘Her en der duurzaam renoveren draagt zijn steentje bij, maar is niet de oplossing. Die ligt in de Europese wetgeving. Zodra we het voor elkaar hebben dat we in Europa, met alle 28 lidstaten afspreken dat ons energiegebruik in gebouwen binnen 35 jaar met 80% gedaald is, en we de overige 20% gaan aanvullen met groene stroom, hebben we pas écht effect.’

Daarin staat Adrian Joyce niet alleen. Inmiddels hebben 98 leden van het Europees Parlement, afkomstig uit 7 verschillende politieke partijen, de ambitie van Renovate Europe ondertekend.

Renoveren is investeren

Renovaties zijn niet alleen noodzakelijk voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, ze zijn bovenal een investering in levenskwaliteit, die financieel net zo veilig is als de huizen zelf, zo blijkt uit recente studies. Universiteit Maastricht en ING Real Estate Finance concludeerden na recent onderzoek dat energiezuinige kantoorpanden circa 9% meer waard zijn en zo’n 10% hogere huuropbrengsten opleveren dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Door vastgoed dat nog geen groen label heeft te verduurzamen, stijgen zowel de marktwaarde als de huuropbrengst, terwijl de investeringen na vier jaar zijn terugverdiend.

Renovate Europe berekende dat energetisch renoveren in de EU de potentie heeft om 42 tot 88 miljard euro aan zorgkosten per jaar te besparen door de afname van gezondheidsklachten als gevolg van een beter binnenklimaat. Renoveren is dan ook een zeer interessante manier van investeren. Zeker met het oog op de steeds strengere milieuprestaties die gelden voor de gebouwde omgeving.

‘Energetische renovatie kan de EU 42 tot 88 miljard per jaar besparen aan ziektekosten’

‘Winterpackage’

Momenteel werkt Renovate Europe aan de zogenaamde ‘Winterpackage’, een geklusterd wetsvoorstel waarin alle afzonderlijke wetsvoorstellen op het gebied van hernieuwbare energie, duurzaamheid en energetische renovaties zijn gebundeld. Door deze ‘energyunion’ in een keer door het parlement te loodsen, wordt enorm veel tijd, arbeid en kosten bespaard. Zo ver is het helaas nog niet. Lichtelijk schokkend nieuws was het dan ook toen Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen de groep vertelde dat Nederland een van de lidstaten was die probeerde de wetgeving tegen te houden. Op de vraag wat NRP partners terug in Nederland zouden moeten doen reageerde Joyce ‘Stuur de sceptische Nederlandse politici naar Brussel, dan zal ik ze overtuigen’

‘Stuur de sceptische Nederlandse politici naar Brussel, dan zal ik ze overtuigen’

Het bezoek aan Renovate Europe betekende voor veel NRP partners een leerzame, inspirerende ervaring. Het is niet alledaags om eens achter de schermen te kijken bij het Europees Parlement en te spreken met hen die zich jarenlang inzetten voor een gezondere EU. Het verhaal van Renovate Europe kan dan ook niet vaak genoeg gehoord worden.

Bezoek ook de webiste van Renovate Europe.

Adrian Joyce in gesprek met NRP