Terug naar overzicht

NRP doet mee aan onderzoeksproject 'Renoveren met Respect' van RCE

08 oktober 2020
NRP doet mee aan onderzoeksproject 'Renoveren met Respect' van RCE

NRP is een van de stakeholders die meedoet aan het onderzoeksproject 'Renoveren met Respect' dat Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) binnen het programma ‘Erfgoed en Duurzaamheid’ uitvoert. Doel van dit onderzoek is een methode te ontwikkelen die culturele, sociale, economische en functionele waarden integreert in ontwerpbeslissingen voor renovatie, oftewel Renoveren met Respect. Die methode hanteert een holistische benadering –met inbegrip van bestaande waarden en toekomstige eisen en een breed perspectief van belanghebbenden– die leidt tot duurzame, betaalbare en kwalitatieve renovatiemodellen voor (meer)gezinswoningen. Om de slagingskans in de praktijk te vergroten, worden diverse stakeholders bij het project betrokken, waaronder dus NRP. NRP herkent zich in het belang van de opgave en kan dankzij de breedte van haar partnernetwerk een integrale benadering inbrengen bij het onderzoek. NRP zal ook een rol verullen bij het verspreiden van de kennis die dit project gaat opleveren.

De energietransitie van onze woningvoorraad vormt een grote uitdaging voor huiseigenaren, van grote corporaties met een divers huurdersbestand en veel renovatie-ervaring, tot individuele huiseigenaren die ook de urgentie voelen om hun woningen aan te passen aan nieuwe energienormen. Deze energietransitie is in volle gang, maar wordt belemmerd door uiteenlopende factoren, zoals de diversiteit aan gebouwtypen, uitdagende locaties (zoals binnensteden) en ingewikkelde eigendomsstructuren.

Onderkennen van architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten

Bij eerdere renovaties is gebleken dat de architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten (of waarden) van woongebouwen bij deze renovaties niet altijd voldoende worden onderkend. Dit geldt met name voor gebouwen waarvan geen officiële monumentale status bestaat en voor jongere gebouwen. Tegelijkertijd spelen andere waarden een rol. Renovatie met kennis van de belangen van de verschillende belanghebbenden kan de energietransitie in een stroomversnelling brengen. Het accommoderen van de waarden van gebouwen voor de maatschappij en het integreren
van gebouweigenaren in het proces kan het draagvlak van energiereductie-gedreven
renovaties vergroten.

Post '65 erfgoed

Het onderzoek wordt gebaseerd op enkele cases in Amsterdam en Almere; woongebouwen, gebouwd in de jaren ’70 en ’80 die behoren tot het ‘Post 65 erfgoed’. In die latere naoorlogse periode bereikte de woningproductie een piek en 31 % van onze huidige woningvoorraad stamt dan ook uit die tijd (1965-1985). De kwaliteiten van deze Post '65 voorraad worden nog niet breed herkend, wat de relevantie als onderzoekscase onderstreept. Voor het onderzoek zullen zowel laagbouw als midden-hoogbouw cases worden geselecteerd.

Verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en concrete praktijk

In de aanpak wordt de belangrijke verbinding gemaakt tussen het wetenschappelijk onderzoek en de concrete praktijk. Daarnaast wordt binnen de Faculteit Bouwkunde de
koppeling gelegd tussen de brede expertise op het gebied van onderzoek en die van
het architectonisch ontwerp, waarbij ook studenten zullen worden betrokken.