Terug naar overzicht

NRP FORUM verdiept zich in veranderingen zorg en wonen

30 augustus 2017
NRP FORUM verdiept zich in veranderingen zorg en wonen

NRP FORUM zit altijd boven op de actualiteit en nam daarom een kijkje achter de schermen bij de transformatie van het zorgvastgoed en de openbare ruimte in Het Dorp, Arnhem. U kent Het Dorp wellicht van de televisieactie van Mies Bouwman (1962) en, inderdaad, Monopoly.

Niet alleen mensen vanuit het netwerk van NRP FORUM schoven aan. Ook andere geïnteresseerden namen de moeite om vanuit Amsterdam naar het Dorp in Arnhem te komen. ‘Het is menens in de zorg. We willen niet alleen een boodschap verkondigen, we willen vooral ook leren van andere mensen en projecten. We moeten ons blijvend inzetten voor een stadsontwikkeling waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, dus ook mensen met een beperking.” lichtte Marinus Knulst toe, actief voor Natuurlijk IJburg.

Projectleider van NRP FORUM, Rutger Oolbekkink, noemde ik het kader van de ontwikkelingen in de zorg en huisvesting ook de prijsvraag 'Who Cares' toe, die atelier Rijksbouwmeester vorig jaar uitschreef. 147 partijen schreven in met ideeën over hoe onze wijken vernieuwd kunnen worden met het oog op de veranderende zorgvraag en huisvestingsbehoeften van ouderen.

Het illustreert de noodzaak van een gedegen aanpak rondom de huisvesting van een groeiende groep ouderen. Dat bleek ook aan het bezoek aan Het Dorp in Arnhem.

Danielle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ging dieper in op de ontwikkelingen in de samenleving, de veranderende zorgvraag en daarmee noodzakelijke veranderingen in de huisvesting. “Een van de dingen die we grondig moeten herzien is de scheiding tussen individu en collectief en tussen zorgbehoevenden en niet-zorgbehoevenden. Ook de afname van werkzame mensen in de zorg en de toename van het aantal particulieren vraagt om een andere afstemming tussen zorg en wonen.”

Danielle Harkes onderscheidde vier trends:

1. Combineer verschillende zorgfuncties

2. (Her)Ontwikkling met aandacht voor omgeving en individu

3. Van zorg naar wonen vraagt nieuwe samenwerking en financiering van nieuwe spelers

4. Verbind zorgtechnologie met duurzaam en energiezuinig wonen.

Na een inhoudelijke presentatie en het uitwisselen van vragen en kennis ging Minke Geurtz, namens Siza actief betrokken bij de herontwikkeling van Het Dorp, verder in op de transformatie van Het Dorp. Een iconisch voorbeeld van huisvesting van mensen met een beperking, maar wel uit de jaren zestig. “Dit concept is grondig aan vernieuwing toe. Daarbij moeten we niet alleen de samenstelling van bewoners herzien maar ook het terrein in ruimtelijke zin vernieuwen en technologie integreren in de zorg en de woonvorm.”

Zo worden er 36 nieuwe zorgappartementen ontwikkelt en is er sprake van actieve ontwikkeling van de bewoners om doorstroming te stimuleren. Tevens wordt Het Dorp een gasloze buurt, komen er gestapelde woningen en wordt het een gemengd gebied met ca. 250 commerciële wooneenheden.

Een rondleiding liet de oorspronkelijke kwaliteit van Het Dorp zien, maar kon niet verhullen dat het grondig toe is aan vernieuwing in lijn met de nieuwste inzichten op het gebeid van zorg en wonen.

De volgende bijeenkomst van NRP FORUM staat gepland op 21 september op het Marineterrein in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelden zie de website of neem contact op met Rutger Oolbekkink.

_1_3.jpg

img_1382.jpg

img_1385.jpg